V době jeho vzniku však Bedřich Mitrovský zemřel a panství zdědila jeho vdova Barbora Mošovská, která se znovu vdala. Vzala si Jana Semoradského ze Semorad a v roce 1689 od něj panství koupil baron František Oldřich de Poppen. Držel ho až do své smrti v roce 1723 a jeho dědicem byl bratr Jindřich Filip Halama, který nechal zámek přestavět v barokním slohu.

Po jeho smrti přešlo panství na jeho dcery, které ho prodaly Anně Marii hraběnce z Hodic a od ní ho v roce 1756 zakoupila Františka Tezlernová, rozená svobodná paní Neffzernová – Seifferta. V roce 1793 převzal Jezdkovice se zámkem hrabě Prokop Klebetsberg a o čtyři roky později přechází vše na Alžbětu Hemeberkovou, rozenou Tvorkovskou z Kravař.

Rod Sedlnických z Choltic přišel na Moravu a do Slezska ve čtrnáctém století a kolem roku 1448 se usadil na Sedlnici v Kravařsku, což je dnešní oblast kolem Nového Jičína.

Na jezdkovickém panství je v 17. století poprvé připomenuta Bohunka Alžběta Sedlnická z Choltic, provdaná za svého strýce Václava Zigmunda Sedlnického. Dalším pokračovatelem se stal Karel František Václav, svobodný pán Sedlnický – Odrowaz z Choltic, který se narodil v roce 1775 v Opavě a zemřel v ní roku 1838. Byl zemským hejtmanem knížectví Opavského a Krnovského a zároveň nejvyšším sudím. Po jeho smrti byl pokračovatelem rodu nejstarší syn, nejvyšší zemský sudí vévodství Slezského, Antonín František Karel a po svatbě s hraběnkou Karolínou Augustou von Falkenhayn se manželé rozhodli žít trvale na zámku v Jezdkovicích.

Zámek se dočkal přestavby

V průběhu čtyřicátých let devatenáctého století byl zámek přestavěn a obnoveny v něm byly jak hospodářské budovy, tak i vyhořelý pivovar, stáje a skleník. K budově zámku bylo přistavěno schodiště. Stavební práce na vrchnostenských stavbách prováděl zednický mistr František Dulný z Hlavnice a řešení zahradního perteru s výsadbou měl za úkol zámecký zahradník z Kyjovic.

Poslední majitelkou panství a velkostatku v Jezdkovicích byla baronka Maria Karolina Anna Sedlnická z Choltic a její manžel baron Hugo Rhemen. Zemřel roku 1929 a smuteční obřad proběhl v místní kapli. Vdova byla poslední majitelkou panství až do roku 1945 a po konfiskaci majetku republiku opustila.

Zemřela roku 1953 ve věku devětasedmdesáti let a tím se uzavřelo 125 leté působení tohoto rodu v Jezdkovicích. K zámku přiléhá park sloužící k pořádání kulturních akcí. V současnosti je na zámku obecní úřad, knihovna, klubovna mládeže a prodejna smíšeného zboží.