Obec se oprávněně pyšní zámkem, obklopeným parkem a jeho barokní podoba byla později přestavěna do klasicistního stylu. Původní objekt byl podle odhadu postavený Šlevickými z Kravař, kteří panství vlastnili v letech 1450 až 1559.

Roku 1742, kdy ho vlastnila hrabata z Gašína se dostal do pruského záboru a když zámek v polovině 18. století vyhořel, nechal ho Ignác Dominik Chorynský z Ledské v roce 1754 přestavět na pozdně barokní zámek.

Stal se významným kulturním a společenským střediskem Slezska, kde se konávala divadelní představení, taneční setkání a hudební akademie se zámeckou kapelou. Po smrti majitele přešel zámek na hraběte Sprinzensteina a jeho rod ho potom vlastnil až do roku 1945.

Barokní zámek postavil ostravský stavitel Jakub Paneck

Tvoří ho dvoupatrová budova obdélníkového tvaru se sedmiosým průčelím a pilířovým podjezdem, nesoucím balkon se železnou mříží. Hlavní římsa se nad středem průčelí zvedá v nízký trojúhelníkový štít a fasáda průčelí je zaplněna složitým rokokovým dekorem s postavami putti. Hlavní trakt zakončuje mansardová střecha.

V jejím středu je nízká šestiboká věžička se stlačenou bání a lucernou, po stranách má zděné vikýře s oválnými otvory. Z původního interiéru se zachovala vstupní síň, zaklenutá plackovou klenbou s výsečemi a trojramenné schodiště, jehož zdi člení pilastry s vpadlými výplněmi a rokokovým dekorem. Valenou klenbu zdobí zrcadlo z jemných profilů a plackovou klenbu podest zase vpadlé kruhy. Fresky namaloval známý prostějovský barokní malíř Antonio Sebastini.

Červený kohout až na zámek nedoletěl

U nového zámku byl založený okrasný sad s oranžérií, která spolu s dalšími objekty podlehla roku 1765 velkému požáru, který však zámek ušetřil. V 19. století přibyl zámku krajinářský park a kolem roku 1840 zadní jednopatrové křídlo, které zámek dotvořilo do písmene T. Koncem století bylo přistavěno schodiště k jihozápadnímu rohu průčelí a zámek byl přestavěný do současné klasicistní podoby. Po roce 1945 v zámku sídlil úřad MNV.a po opravě v letech 1948-1952 sloužil správním, školským a obecním účelům. Po roce 1990 v něm chvíli působilo dívčí lyceum a nyní je majetkem obce.