Když byla sundána, zůstal na místě stát jen tento chátrající sokl. Teď už po něm ale na cestě není ani památky. Důvod? V místě totiž začala stavba dlouho připravované lávky přes řeku Opavu a podstavec překážel dělníkům. Naši redakci zajímalo, jestli a zda vůbec se socha i s adekvátním piedestalem do parku někdy vrátí.

První a poslední pozůstatek dříve bohaté sochařské výzdoby Městských sadů. Tak hovořily odborné kruhy o skulptuře zvané Jitro. Jejím autorem je opavský sochař Johan Friedl ml. A nejde o originál, Friedl přetesal barokní sochu anděla, která se původně nacházela na fasádě opavského jezuitského kostela.

Výroba cukrovinek - oplatky, sušenky Mondelez v Opavě.
Sušenkový a oplatkový ráj v Opavě. Výroba sladkých dobrot tady trhá rekordy

Jitro bylo do Městských sadů umístěno v souvislostí se založením parku, konkrétně se zde objevilo v roce 1808 a vydrželo tady přesně 202 let. A proč první a poslední? Kromě Jitra totiž byly do parku postupně umístěny ještě další sochy, například i bohyně Ceres a Neptun, ty pocházely ze zrušených opavských kašen.

Jenže Neptun se časem ztratil, Ceres se v roce 2004 zrestaurovala a od té doby našla nový „domov“ u kašny před Obecním domem. Nejdéle tedy v parku vydrželo právě Jitro.

I na něj ale časem došlo. V roce 2009 tehdejší vedení města rozhodlo, že se socha sundá a zrestauruje, což se stalo o rok později v roce 2010. Jak Deník zjistil, tak originál Jitra byl v říjnu 2017 předán do depozitu Obecního domu a je umístěn v Dominikánské kapli kostela svatého Václava, kde jej mohou zájemci spatřit při kulturních akcích, které se v kostele konají.

Exteriér smuteční síně čeká na opravu.
Slavkov: Oprava smuteční síně skončí, brzdil ji růst cen i nedostatek řemeslníků

Do parku se vrátí kopie Jitra, která je momentálně uložena ve skladu Technických služeb v Opavě. „Podle informace Radky Šabatkové z odboru přípravy a realizace investic opavského magistrátu bude v křížení účelových komunikací a cyklotras umístěn nový podstavec v původním členění s omítkou v barvě pískovce a s doplněním původními detaily. Na vrchol bude položena původní pískovcová hlava, která byla před demolicí opatrně snesena. Bude se tedy stavět nový podstavec s využitím původních prvků. A stále platí, že socha bude umístěna na stejném místě, jako byla před sundáním a její opravou,“ prozrazuje Martin Kůs z tiskového oddělení opavské radnice.

Centrum Kopretina otevírá 1. března.
Opuštěné nebo ohrožené děti mají v Opavě nové útočiště

Celý proces návratu kopie Jitra je spojen s realizací lávky přes řeku Opavu, která se buduje v rámci revitalizace sádráku. Most se začal stavět v minulých dnech a protože podstavec stál přesně v místech, kudy nová lávka povede, byl odstraněn. „Podstavec by měl být vystavěn bezprostředně po dokončení stavby lávky. Termín pro návrat sochy je podle smlouvy nejpozději do prosince 2022,“ dodává Martin Kůs.