Ta stojí za záměrem vybudovat ve středu města obchodě-společenské centrum nazvané Central Opava. Archeologický průzkum pošle ve vnitrobloku k zemi některé stromy s dodržením omezeného kácení a náhradní výsadby nové zeleně za 4,8 milionu korun.

„Forma náhrady je v současné chvíli předmětem dohody s městem Opavou tak, aby byla z naší strany poskytnuta dostatečná záruka. Ze zkoumaného prostoru bude odstraněno maximálně osm stromů a několik keřů,“ uvádí generální ředitel skupiny Crestyl Omar Koleilat s tím, že veškeré podmínky byly projednány se všemi příslušnými orgány a sdruženími.

Maximum vzrostlých stromů zůstane zachováno a bude součástí atria obchodně- společenského centra Central Opava, nebo bude mimo samotnou plochu budovy. Všechny další úpravy se uskuteční až po vydání stavebního povolení.

Prostor za Slezankou v minulosti tvořila kompaktní zástavba měšťanskými domy s dvory a přístavbami hospodářských objektů. Do prostoru Horního náměstí a uličky Radniční byly orientovány obecní budovy bývalé radnice, městské spořitelny, požární zbrojnice, učitelského ústavu a měnírny elektrického proudu.

Od Horního náměstí do Popské ulice procházely vnitřkem bloku souběžně ulice Radniční a Pivovarská. Archeologický výzkum začíná v těchto dnech odhalovat všechny stopy této historie města. Zásadní urbanistickou změnu přinesl Hornímu náměstí konec druhé světové války, který nevratně zničil historicky cennou část bloku jižní strany bombardováním i požáry.

Právě na tento historický odkaz má Central Opava navázat, protože poválečná léta už původní urbanistickou strukturu neobnovila.

Vavrečková: Crestyl poskytne finanční kompenzaci

Vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Marie Vavrečková potvrzuje dohodu s developerem.

„Po zahájení archeologického průzkumu budou pokáceny dvě borovice a jeden kaštan, další stromy budou mizet postupně. Bohužel stojí na místech, kde vyrostou stavby, a jejich věk nedovoluje přemístění jinam. Každopádně bychom uvítali co nejpozdější kácení až v důsledku stavění, a ne už v rámci archeologického průzkumu,“ říká Marie Vavrečková.

Na místech, která zastavená nebudou, zůstane původní zeleň částečně zachována. „Se skupinou Crestyl bylo dohodnuto, že městu za vykácené stromy poskytne finanční kompenzaci,“ dodává Marie Vavrečková.

Více o proměně Horního náměstí si můžete přečíst zítra, nebo už v dnešním Opavském a hlučínském Deníku (úterý 8. června)