Slezská nemocnice je unikátním pavilonovým typem a jednotlivé pavilony postupně nahlodával zub času. Některé už opravené jsou a jiné po opravě teprve volají. Moravskoslezský kraj jako zřizovatel toto volání vyslyšel a nemocniční areál se na počátku letošního roku proměnil v jedno velké staveniště.

Opravou za více než 77,8 milionů korun prochází celkem šest památkově chráněných pavilonů - A, B, E, F, K, L. Do konce roku je čeká sanace základového zdiva, nové fasády, dveře, okna i zateplené půdy. „Slezská nemocnice patří mezi největší zdravotnická zařízení, která náš kraj provozuje.

Právě fasády a okna historických budov už byly v žalostném stavu a bylo nutné je opravit. Nejen kvůli estetickému hledisku, ale zejména k úspoře energií. Rozsáhlá investice je zároveň dárkem nemocnici, která v letošním roce oslaví 120 let své existence,“ míní náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro investice a majetek Jaroslav Kania.

Moravskoslezský kraj financuje v opavské nemocnici i kompletní rekonstrukci interiéru pavilonu H za 85,4 milionů korun. Slezská nemocnice má geriatricko-doléčovací oddělení přímo vyhlášené.

„I přes skvělou práci lékařů a sester není pro pacienty zázemí takové, jaké bychom si představovali. Proto jsme v rozpočtu vyčlenili prostředky na rekonstrukci východní poloviny historického pavilonu H,“ vysvětluje investici náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví Martin Gebauer.

V objektu pavilonu vzniknou tři lůžková oddělení pro šedesát pacientů geriatricko-doléčovacího oddělení. V souvislosti s opravami by mělo dojít k několika přesunům ambulancí do jiných prostor. Nemocnice bude veřejnost o stěhování informovat prostřednictvím médií i webu www.snopava.cz.

První přesun čeká hematologickou ambulanci, která bude z technických důvodů přestěhována do 24. února z pavilonu E do přízemí pavilonu N hned vedle kardiologické ambulance. Její ordinační doba bude od 7 do 14 hodin.

„Pacienti se mohou objednávat osobně nebo telefonicky na telefonních číslech 553 766 449 nebo 553 766 934,“ informuje mluvčí nemocnice Jiří Krušina.

Vedení nemocnice žádá pacienty a návštěvníky, aby během pobytu v nemocničním areálu nezapomínali na zvýšenou opatrnost. Stavební ruch je v něm skutečně velký.

„Dodavatelé se sice zavázali brát maximální ohled, ale i tak prosíme pacienty a návštěvníky nemocnice o jistou shovívavost a opatrnost. Po dokončení stavebních prací bude naše nemocnice znovu vypadat důstojně a už teď se na to těšíme,“ dodává pověřený ředitel Slezské nemocnice Karel Siebert.