Základy první pomoci pro začátečníky

Následně se levou rukou na ostrý výčnělek plotu nabodl, špice mu přitom projela zápěstím. Naštěstí chlapci neporušila žádnou větší cévu, krvácení tedy bylo minimální. Malý pacient ovšem zůstal viset na brance a svědkové úrazu informovali záchrannou službu.

Posádka Rychlé zdravotnické pomoci nechtěla nic riskovat a rozhodla se dítě sama nevyprošťovat. Přivolali proto na místo hasiče, aby hrot branky odřízli. Protože byl postižený při vědomí, neobešlo by se to bez značně bolesti.

Nakonec se záchranáři rozhodli transportovat dítě do nemocnice i s vysazenou brankou a předali chlapce do péče chirurgické ambulance, kde se lékaři postarali o jeho definitivní vysvobození. To bylo následně provedeno za krátkodobé celkové anestezie.

Svědci vytáhli nůž z rány, došlo ke krvácení do břišní dutiny

Operační středisko záchranné služby převzalo informaci o dospívající dívce, která byla při slovní rozepři bodnuta nožem svým otcem. Lékař zasahující na místě zjistil, že pacientka utrpěla poranění v oblasti břicha, svědkové události nůž trčící v nadbřišku odstranili. Postižená byla při vědomí, vlivem vytažení nože z rány však došlo k závažnému krvácení do břišní dutiny.

Záchranáři pacientku ošetřili, zajistili žilní vstup, podali infúze a kryli otevřené poranění. Postiženou poté předali do péče lékařů chirurgické JIP, bylo nutné provést urgentní operační zákrok, dívka byla ihned operována. Výkon byl úspěšný, podařilo se zastavit krvácení a pacientka se během hospitalizace plně uzdravila.

Setkání záchranářů s bodnými poraněními nejsou výjimečná

Bodná rána je proniknutí ostrého hrotnatého předmětu do těla ve směru jeho podélné osy. Důležitý je přitom vbod (místo vniknutí předmětu) – podle něj je totiž možno usoudit, jaký byl charakter proniknuvšího předmětu (např. bodná zbraň). Určující pro závažnost poranění je nejen délka nástroje, ale i síla vbodnutí.

V posledních letech se setkáváme se zvýšeným výskytem bodných poranění, značný podíl na tom mají především kriminální činy. Ať už se však jedná o kriminální čin nebo úraz, nejčastěji je poraněna oblast břicha. Zde se především projevuje zrádnost těchto poranění. I bodné rány, které se na první pohled mohou zdát povrchové, mohou pronikat hluboko do tkání a tělesných dutin. V případě dutiny břišní jsou nejčastěji poraněna játra, slezina, ledviny. Proto nelze podceňovat jakékoliv poranění, zvláště, jestliže jsme nebyli svědky jeho vzniku.

Při rozsáhlejších poraněních se rozvíjí obraz šoku; může to být například při zasažení velké cévy nebo při poranění jednoho či více vnitřních orgánů.

Mezi příznaky šoku patří:
• bledost
• studený lepkavý pot
• žízeň
• závrať
• usilovné dýchání
• občasné zvracení

O šokovém stavu bude pojednávat další samostatný článek, nicméně je nutno pamatovat na nejdůležitější zásady v těchto případech, a těmi jsou: - rychlý a maximálně šetrný transport do zdravotnického zařízení - nepodávat prostředky tišící bolest - nepodávat postiženému tekutiny (můžeme zvlhčovat rty)

Jistou zvláštní kapitolu tvoří bodná poranění srdce, která patří často do kategorie smrtelných úrazů. Při pronikajícím poranění srdce umírá během incidentu či transportu více než 80 % pacientů. Hned v úvodu se projevuje nestabilita krevního tlaku a oslabení srdeční činnosti. Bodné poranění v krajině srdeční společně s poklesem krevního tlaku je indikací pro okamžitý chirurgický zákrok.

Ten společně s dalšími příznivými faktory (nižší věk pacienta, včasný transport) jako jediná metoda může zvrátit špatnou prognózu těchto poranění.

Hlavními příčinami smrti při bodných poraněních jsou:
• šok z vykrvácení (tzv. hemoragický šok)
• poškození důležitých orgánů
• vážné zánětlivé komplikace v důsledku zranění

Jaké jsou zásady první pomoci?

• sterilní krytí rány

• stlačení (komprese) rány, a to třeba i holou rukou

• při výhřezu střevních kliček (u rozsáhlých zejících poranění) je nutné břicho zabalit do čistého, nejlépe vyžehleného prostěradla, osušky, ručníku, atd., vyhřezlé střevní kličky se nesnažíme vpravit zpět do dutiny břišní

• nepodáváme jídlo ani tekutiny

• v případě selhání základních životních funkcí ihned zahájíme resuscitační pokusy

• neprodleně zajistíme příjezd záchranné služby, voláme 155

• Trčící předměty nikdy nevytahujeme, nýbrž fixujeme v ráně sterilním krytím a náplastí; předmět v ráně tlačí na poraněné cévy a tím zmenšuje krvácení

Více informací najdete na www.uszsmsk.cz.

Lukáš Humpl