Na začátku listopadu 2017 začala platit novela, která významně zasáhla také do života některých PZS na našem území. Dvě takto novelizované vyhlášky totiž upravují nejen personální nároky na zaměstnance záchytek, ale hlavně jejich interiér. Výsledkem by měl být větší komfort pro střízlivějící.

Moravskoslezský kraj (MSK) zřizuje čtyři záchytky, z toho také tu opavskou a karvinskou. A právě nad nimi se začala stahovat mračna. Krajský úřad už dopředu avizoval, že jestli se pravidla nezmírní, budou se muset zařízení zavřít. Zjišťovali jsme proto, jaká je aktuální situace. Co se týká vyhlášky o nárocích na personál, ta se teď novelizuje už potřetí.

„Aktuální novelizace se týká zejména změn požadavků na odbornost lékařů se specializovanou způsobilostí, kteří poskytují zdravotní péči v PZS. Snahou ministerstva je stanovit požadavky tak, aby lépe odpovídaly účelu a povaze poskytované zdravotní péče. Proto byly vypuštěny některé základní kmeny specializačního vzdělávání lékařů. Nově se upravuje možnost, aby poskytovatel zabezpečil služby lékařem s odbornou způsobilostí s certifikátem o absolvování základního kmene,“ vysvětluje vedoucí tiskového oddělení Ministerstva zdravotnictví ČR Renata Povolná s tím, že tato poslední novela se má v dohledné době publikovat ve Sbírce zákonů. Platit pak začne prvním dnem druhého měsíce po jejím vyhlášení.

Daleko větším kamenem úrazu však byla pro zřizovatele i provozovatele záchytek vyhláška o požadavcích na úpravu jejich vnitřních prostor. Ta se poprvé a naposledy novelizovala v roce 2017, provozovatelé měli rok na uskutečnění změn. Resort zdravotnictví novelizaci, která by například zmírnila některé technické požadavky, v tuto chvíli nepřipravuje.

Stručně řečeno, vyhláška je tedy platná ve svém původním znění. Na krajském úřadě jsme se proto zeptali, zdali prošla opavská či karvinská záchytka nějakou interiérovou úpravou. „Vzhledem k situaci v opavské PZS, kde prostorové uspořádání neumožňuje naplnit legislativní požadavky, nedošlo k žádným zásadním investicím. Obdobná situace je v Karviné, kde by ani v případě značných nákladů v řádech milionů nebylo možno naplnit legislativní požadavky, nehledě na skutečnost, že by se vše neobešlo bez přerušení provozu a poté by kapacita PZS klesla z 12 lůžek na 6,“ říká krajská mluvčí Nikola Birklenová.

MSK se však osudem zmíněných záchytek bude dále zabývat. „V rámci připravované koncepce zvažujeme veškeré možnosti, jak nadále v souladu s platnou legislativou zajistit činnost PZS na území kraje,“ dodává Birklenová. Jestli tedy obě záchytky přežijí nebo se budou muset zavřít, zatím není jasné.