Klání nese název Tajemná moc bylin a koná se v rámci společného projektu Annohorská moc bylin. Do soutěže se může zapojit každý obyvatel MAS Opavsko, musí se však dodržovat pravidla, která jsou uvedena na www.masopavsko.cz.

Pokud se vám podaří pořídit zajímavé snímky, můžete získat atraktivní ceny. Soutěž trvá do 17. července. Veškeré další bližší informace včetně přihlášky jsou k dispozici na zmíněném webu.