Zhruba 450 žáků převážně osmých tříd základních škol okresu Opava se přijelo nebo přišlo podívat do dílen SOU stavebního, kde měli možnost na vlastní oči uvidět jaká je náplň práce jednotlivých oborů vyučovaných v této škole, měli možnost se na cokoliv zeptat a nějaké jednoduché úkony si vlastnoručně vyzkoušet.

Měli rovněž možnost seznámit se se stavebními a dřevozpracujícími podniky, které se na této akci prezentovaly. Žákům základních škol byla představena vize delší než jen tří nebo čtyř let na střední škole.

Mohli se přesvědčit, že po absolvování učiliště je čeká zajímavá a slušně ohodnocená práce. Na firemních prezentacích rovněž viděli jaké hmatatelné hodnoty zůstávají za šikovnými a zručnými řemeslníky ve stavebnictví.

Akce se uskutečnila pod záštitou Okresní hospodářské komory Opava a Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Jeden z důvodů proč se akce uskutečnila, objasnil ředitel SOU stavebního v Opavě Bedřich Štencel: „Zájem o technické profese klesá. Zejména v poslední době je pro mnohé žáky opouštějící základní školy lákavější nabídka kterékoliv střední školy, které mají dostatečnou kapacitu v důsledku klesajícího počtu absolventů základních škol.

Mnozí žáci, kteří nejsou zrovna studijní typy, potom mají na střední škole potíže a dostávají se do stresu. Myslíme si, že správnou volbou středního vzdělání by se dalo této situaci předejít. Podle našeho názoru ovlivňuje malý zájem o učební obory několik okolností.

Patří mezi ně neprávem přiřčená malá společenská prestiž oborům vzdělání s výučním listem a také neznalost žáků základních škol. Žáci nevědí, nebo spíše si nedovedou představit, co se skrývá za pojmy jako zedník, pokrývač, klempíř, tesař, truhlář, instalatér nebo elektrikář.“