K nejméně zadluženým obcím nad tisíc obyvatel patří Chlebičov a Velké Heraltice. Velké Heraltice neměly vloni žádné větší investice a peníze do pokladny plynuly hlavně z pronájmů budov nebo billboardů. „Úspěšně se snažíme dostávat do obce podnikatele a na plánované investice pro další roky budeme žádat dotace. Podařilo se vyřešit i některé dlouhodobé dluhy, které obec měla u svých občanů. Uznání za dobré hospodaření patří hlavně mé předchůdkyni Františce Špillerové, já sama jsem ve funkci teprve od listopadu,“ říká starostka Jana Zechová. Na jednoho občana obce s 1 650 obyvateli připadl v loňském roce dluh jen 170 korun.

Chlebičovský starosta Ilja Novotný se pocitem uspokojení netají: „Zpráva nám udělala velkou radost a je pro nás hodně motivační. Snažíme se hospodařit, jak nejlépe dovedeme,“ říká. Má k tomu všechny důvody, protože právě jeho obec vyšla z výsledků šetření úplně nejlépe. Z jejích 1 080 obyvatel připadalo vloni v přepočtu zadluženosti na hlavu každého občana jen 152 koruny. Chlebičov získává ročně značné finanční prostředky prostřednictvím sankčních poplatků ze skládky Eko – Chlebičov a ze skládky jde do obecní pokladny i nájem za vložené pozemky. „Od zemědělců jsme koupili nepotřebnou kůlnu, kterou nyní pronajímáme třem podnikatelským firmám, a příjem nám plyne i z pronájmu pozemku pro vysílač O2,“ přibližuje starosta Novotný další přísun obecních financí.

Zadluženost obcí Moravskoslezského kraje dosáhla ke konci loňského roku 9,4 miliardy Kč a po Jihomoravském kraji byla druhá nejvyšší v České republice. V rámci kraje měla nejvyšší zadluženost Čeladná, jejíž dluh představoval v přepočtu 69 000 korun na jednoho obyvatele. V rámci krajských měst byla Ostrava s dluhem ve výši 5 miliard korun ve zprávě společnosti CCB označena za druhé nejzadluženější krajské město v republice. Příslovečného „černého Petra“ drží Brno. Vyplývá to z analýzy provedené společností CCB – Czech Credit Bureau, která dlouhodobě sleduje hospodaření obcí a jejich stabilitu hodnotí pomocí vlastního sedmistupňového ratingu. „Údaje, se kterými jsme pracovali, jsou zcela oficiální a zdrojem bylo ministerstvo financí,“ obhajuje vznik a spolehlivost analýzy mluvčí společnosti Vladimír Komjati.