Iniciátorem je druhá ze jmenovaných, Pozemková společnost Niva. Ta hospodářsky působí v oblasti Přírodního parku Moravice a vysoký počet cyklistů, projíždějících chráněným územím, se jí nelíbí.

„Důvodem k tomu je ochrana přírody. V této lokalitě jsou národní přírodní rezervace Kaluža a přírodní rezervace Valach, které skrývají mimořádně významné krajinné prvky. Ty samozřejmě chceme chránit,“ vysvětlil Marek Berkus z Pozemkové společnosti Niva, který rovněž upozornil na to, že cyklostezka je na okraji prudkého srázu, a tudíž i nebezpečná.

Ochránci se ale také bojí nezodpovědných turistů. Prudká skalnatá stráň je nepřístupná pro vozy hasičů, a tak jakýkoli oheň v těchto místech může mít naprosto nedozírné následky právě pro přírodu.

A tak Niva navrhuje přeložení úseku stávající padesátikilometrové cyklostezky nazvané Magickým údolím Moravice, propojující Budišov nad Budišovkou s vodní nádrží Kružberk, Podhradím, Hradcem nad Moravicí a Opavou, z pravého na levý břeh řeky Moravice, tedy mimo území obory.

Součástí této lokality je i obora Jelenice, kterou na ploše 276 hektarů spravuje Opavská lesní a. s. Cyklostezka je vedena na okraji obory už v oploceném území.

Návrhem se minulý pátek zabývala také Rada Moravskoslezského kraje. Ta ho vzala na vědomí a dále hodlá postupovat v souladu s plánem cyklostezek v kraji. Podle tamního odboru životního prostředí je i pro krajský úřad úsek Weisshunnův splav, Hradec nad Moravicí, Žimrovice místem, jemuž musí být věnována zvýšená pozornost z hlediska vlivů na životní prostředí.

Jedním z těch, kdo do záležitosti mají co mluvit, je i Městský úřad v Hradci nad Moravicí. „My jsme návrh vzali na vědomí a nemáme s ním problém. Důležité je, že stezka zůstane a bude nadále sloužit cyklistům. Jen bychom rádi dosáhli toho, aby dvě pro nás nebezpečná místa na stezce byla rozšířena,“ řekl k tomu místostarosta Hradce Karel Hanák.

Před pár lety vzbudila stavba obory Jelenice, jíž nyní zmíněná cyklostezka vede, značný rozruch. Mnozí lidé obeznámení se situací protestovali především proti oplocení u takzvaného Weisshunnova splavu. Právě kvůli masivnímu plotu se ke splavu, který býval výletním místem, dnes už vůbec nedostanete.

(redakce se bude problému dále věnovat)