Schůzku vyvolali zahrádkáři. Radním předložili písemně zpracované okruhy podnětů, dotazů, připomínek a návrhů. „Osady vznikaly před schválením územního plánu v roce 1998.

V té době se povolovaly v malých počtech například i mezi rodinnými domky, bytovými domy anebo podél železniční trati jako pronájmy zbytkových ploch nebo jako dočasné pronájmy města pro jeho občany. Tento stav přetrvává,“ konstatuje architekt Zdeněk Bendík.

Z debaty vyplynulo, že velké zahrádkářské osady, jako jsou Mír, Radost, Rozkvět, bývaly v souladu s původním územním plánem a nový je respektuje. Nová zahrádkářská osada Za Vodárnou zhruba z roku 2006 je rovněž v souladu s územním plánem. Návrh nového územního plánu města Opavy bude představený koncem letošního roku a nabídne prostor k návrhům a připomínkám veřejnosti.

Při společném jednání přišla řeč také na pomoc města u přidělování kontejnerů, s bezpečností chodců a cyklistů při cestě do osad, při udržování pořádku a bezpečnosti v osadách a další záležitosti. Nové jednání bude ještě svoláno koncem roku. Tou dobou už bude vedení města podle slibu Zdeňka Bendíka schopno zodpovědět, kdy a kde by mohly být zahrádkářské osady prodané do soukromého vlastnictví.