Dnešní dotaz nám zaslal Radek Choronži z Opavy. „Mám dotaz, podnět k řešení. Na ulici Olomoucká, v místech křižovatky s ulicí Krnovská, by bylo dobré obnovit vodorovné značení. Všiml jsem si, že na stránkách Městské policie Opava již jeden takový dotaz je. Co mě však zaráží, je fakt, že velice dlouhou dobu nebylo obnovováno. Také tam občas vidím odbočovat automobil na ulici Krnovskou z Olomoucké.

Je pravda, že velice dlouho tam značení není a to, co tam je, je sjeté. Jsem řidič trolejbusu a s trolejbusem si nemohu dovolit nadejet více, než mi dovoluje trolejové vedení, kterým mám vyznačenou dráhu. Najede-li vozidlo z Olomoucké tak, aby řidič viděl provoz na Krnovské, já tam již nevjedu a nezbude mi nic jiného, než čekat, než řidič vozidla poruší dopravní předpis a dokončí odbočování do zákazu vjezdu.

Opravdu by bylo dobré doplnit dopravní značení o svislou dopravní značku „zákaz odbočení vlevo“, umístěnou co nejblíže křižovatky. Návěst před křižovatkou, která je na Olomoucké ulici nyní, je nedostatečná, jelikož je umístěna daleko od křižovatky.“

Na dotaz odpovídá Rudolf Klein z odboru dopravy opavského magistrátu. „Při provozu, který je na předmětné silnici I/46 ul. Olomoucká dochází k většímu opotřebení vodorovného dopravního značení (VDZ), je nutno častěji než dosud provádět obnovu tohoto značení. Kromě úseku silnice od ulice Vančurova po konec zástavby ve směru na Olomouc, kde po rekonstrukci povrchu vozovky bylo v loňském roce obnoveno VDZ, v úseku směřujícího do centra vodorovné dopravní značení vykazuje již dosti značné vady a mělo by se v co nejkratší době obnovit,“ uvedl Klein.

Podle něj bylo naposledy jmenované dopravní značení obnovováno zhruba před třemi roky. Celá tato záležitost je v kompetenci příslušného správce silnice I. třídy, tedy Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava a příslušného silničního správního úřadu, kterým je Krajský úřad Moravskoslezského kraje. „V loňském roce zdejší odbor dopravy zajistil obnovení VDZ v daném úseku z hlediska bezpečnosti pěších alespoň na přechodech pro chodce.

Dále zdejší odbor dopravy již požádal správce dané komunikace o obnovu VDZ v průtahu města na všech silnicích I. třídy, především v dotčeném úseku, což by v nejbližším období mělo být provedeno. Při současném dopravním značení řidič smí odbočit vlevo na sil. I/11 ul. Krnovskou, aniž by se dopustil přestupku, ovšem vzhledem k rozhledovým poměrům v dané křižovatce, již byl dán z naší strany podnět výše uvedenému správci silnice i silničnímu správnímu úřadu k umístění dopravní značky B 29 – upravující zákaz odbočení vlevo,“ uzavřel Rudolf Klein.

Vážení čtenáři, také vy máte možnost klást na této straně své dotazy jak primátorovi Opavy a vedení opavské radnice, tak i různým dalším osobnostem Opavy a Opavska. Dotazy lze zasílat na adresu Opavský a hlučínský deník a týdeník Region, Mařádkova 17, Opava, nebo na emailovou adresu: milan.freiberg@denik.cz.