Samozřejmostí je také síťové propojení učeben, připojení k internetu a možnost okamžitě si vytisknout potřebné materiály. „Interaktivní tabule otevírají spoustu nových možností ve výuce. Zejména na prvním stupni je interaktivita velice přínosná,“ hodnotí možnosti nové výpočetní techniky ředitel školy Vlastimil Hrádek.

Učitelé prošli intenzivním školením, aby dokázali maximálně využít potenciál nového zařízení. „Plánujeme zajistit také interaktivní učebnice, které svým zpracováním možnosti tabulí dále podporují,“ dodal Hrádek.

„Na nový styl výuky jsem si rychle zvykla. Hodně věcí to usnadňuje,“ pochvaluje si nové tabule učitelka jazyků a zeměpisu Ivana Cigánková.

Její kolegyně Šárka Pretschová je ale skeptičtější: „Má to své výhody, ale i nevýhody. V češtině knihu nic nenahradí. Klidně bych se bez toho obešla.“ Nicméně podle žáků je teď výuka zábavnější. Škola nabízí vzdělání také dětem z okolních vesnic.

„Protože jsme nechtěli žákům z Kyjovic a Těškovic komplikovat novými technologiemi přechod k nám na druhý stupeň, zapojili jsme do projektu i je,“ vysvětluje starosta Pusté Polomi Miroslav Hrabovský.

Přes 90 procent z potřebných 4,8 milionů korun pochází ze strukturálních fondů Evropské unie a Moravskoslezského kraje. Zbytek platila obec.

Radim Kotala