ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI PRO ZAČÁTEČNÍKY

Když však posádka záchranné služby dorazila na smluvené místo, žena tam nebyla. Operátorce, která s ní byla v telefonickém kontaktu, několikrát udala jiné místo, kde na záchranáře čeká. Společně s policisty proto začalo nejprve hledání dívky, které bylo po chvíli úspěšné. Žena se pohybovala o kus dál, byla dezorientovaná a sama evidentně zraněná. Utrpěla otřes mozku a nebyla schopna určit, kudy se mají záchranáři dále vydat ani jasnější vzdálenost místa nehody.

Záchranáři tedy museli pátrat sami, na pomoc si přivolali i vrtulník letecké záchranné služby. Havarované vozidlo i mladíka nakonec skutečně objevili v přilehlém lese, a to po zhruba třičtvrtěhodinovém pátrání. Svá zranění pacient naštěstí nakonec přežil. Přivolání pomoci, orientace na místě události a poskytnutí dostatečných informací záchranářům je skutečně velmi důležité.

Volání na tísňovou linku 155: v případech ohrožujících život

Čísla tísňového volání slouží občanům v případech život ohrožujících stavů. Při vytočení čísla 155 se z kteréhokoliv místa České republiky dovoláte na operační středisko zdravotnické záchranné služby v příslušném kraji. Volání na tísňovou linku je zdarma a číslo se používá bez předvolby. Při telefonování z mobilního přístroje se Vám v MS kraji ohlásí Centrum tísňového volání v Ostravě, kam jsou "mobilní" hovory směrovány. Operátorky zjistí, odkud telefonujete a ihned Vás spojí s příslušným operačním střediskem nebo hlášení samy převezmou.

Operátoři tísňových linek jsou kvalifikovaní zdravotníci

Linku 155 použijte k přivolání záchranné služby vždy, pokud došlo k vážné poruše zdraví či přímému ohrožení lidského života. Jedná se především o stavy a situace s poruchami vědomí, dechu či krevního oběhu, velkou krevní ztrátu, dopravní nehody, úrazy. Na linku 155 je správné zavolat i v případě, kdy si závažností stavu pacienta nejste zcela jisti.

Operátorky a operátoři tísňových linek jsou kvalifikovaní zdravotníci, kteří Vám pomohou situaci správně posoudit a najít pro pacienta nejlepší řešení. Jestliže pacient trpí dlouhodobými obtížemi či chronickým onemocněním bez náhlého a závažného zhoršení jeho zdravotního stavu, volejte na telefonní číslo Lékařské služby první pomoci (LSPP) - pohotovost.

Operátor musí vyhodnotit výzvu a rozhodnout o vyslání správné posádky

Pokud voláte na tísňovou linku 155, měli byste pokud možno znát několik základních skutečností. Poskytnutí těchto údajů je důležité, protože operátor/ka musí výzvu vyhodnotit a rozhodnout o vyslání správné posádky. Proto je pro záchrannou službu důležitá Vaše spolupráce.

Operátor/ka se bude snažit získat od Vás následující údaje:

1. Co se stalo - sdělte o jaký stav se jedná. Stručně popište obtíže (nemůže dýchat, nereaguje, krvácí z hlavy…); pokud tyto informace sami neumíte poskytnout, buďte připraveni, že se Vás na ně bude operátor/ka cíleně ptát.

2. Počet postižených - při větším počtu postižených bude na místo události vysláno více posádek záchranné služby.

3. Místo události - město, ulice, číslo domu, kde se pacient nachází; dále poschodí a jméno na zvonku.V obcích bez názvů ulic je potřebné sdělit orientační body (uprostřed vesnice, dům vedle obchodu…). Při událostech v terénu, upřesněte místo - použít můžete výrazné body v blízkém okolí, název nejbližší vesnice atd. Pokud je to možné, domluvte se, kde můžete na sanitku počkat.

4. Kdo volá - sdělte Vaše jméno, v některých případech se Vás operátor/ka zeptá i na telefonní číslo, z něhož voláte, a to v případě, že jej nemá zobrazeno.

Důležité pokyny

Telefon nepokládejte dříve než operátor.

Telefon nevypínejte ani neblokujte dalšími hovory; operační středisko Vás může v případě potřeby kontaktovat.

Pokud se stav postiženého po skončení hovoru výrazně změní, ihned volejte znovu 155.

Pokud Vás operátor/ka instruuje, jak pacientovi pomoci do příjezdu sanitky, řiďte se jejich pokyny.