Pane primáři, jaká je v současné době v České republice statistika co se umělého přerušení těhotenství týká?
Počty přerušení těhotenství klesají. A to i přesto, že je u nás systém benevolentnější než v jiných zemích. Nejde jen o Polsko, ale i další státy, kde lze interrupci provést jen velmi obtížně. V některých zemích je to pak zcela striktně zakázáno, promítají se zde náboženské záležitosti a další.

Pietní pochod za reprodukční, ženská a lidská práva v Polsku, 11.listopadu 2021 v Ostravě.
Demonstrace v Ostravě proti zákazu potratů v Polsku, symbolem byla smrt Izabely

Zmínil jste, že česká legislativa je v tomto smyslu volnější. Jak se tedy u nás v otázce interrupce přistupuje?Na úvod je třeba říci, že naše společnost má zájem o to, aby se rodily děti. Legislativně to je podpořeno tím, že každá těhotná žena má právo na vyšetření a je pravidelně pozorována po celou dobu těhotenství. Provádějí se screeningová vyšetření k vyloučení vrozených vad, těhotenství se poté dělí do určitých skupin podle rizika, ženy docházejí na specializovaná pracoviště. Medicína se už dostala tak daleko, že dnes již dokážeme zachraňovat „životy“ od 24. týdne. Není to optimální, ale i tyto případy se občas stávají. Existuje samozřejmě i rozsáhlá prevence nechtěného těhotenství, ženy mohou využít antikoncepce různého typu, od tablet, tělísek až po sterilizaci.

Pokud ale žena i přesto otěhotní a rozhodne se pro interrupci, jaké má možnosti?
Pakliže žena z různých důvodů, ať už zdravotních nebo zejména osobních, těhotenství odmítá, může jej přerušit. Legislativa toto umožňuje do dvanáctého týdne. Pokud nejde o zdravotní indikace, pak je interrupce zpoplatněna, částka za zákrok se pohybuje kolem pěti tisíc korun. V případě, že je shledán genetický důvod a existuje vrozená vývojová vada, pak je možné těhotenství přerušit až do čtyřiadvacátého týdne. Naše zákony však nabízí velký výběr možností, než jen sáhnout po interrupci, ženy se mohou rozhodnout s nechtěným těhotenstvím vypořádat i se zachováním života dítka. Zmiňme babyboxy, ale třeba i takzvané utajené porody. Žena přijde do nemocnice, porodí, je jí vystaven porodopis, ten se poté zapečetí. Co se dětí odložených k adopci týká, těch je v ČR ročně alespoň pět set.

Miroslav Josefus přímo v akci
Fotbal v Kravařích je i o dobrém jídle. To má pod palcem Miroslav Josefus

Zaregistroval jste případ, který rezonuje nejen Polskem v posledních dnech, kdy v nemocnici zemřela těhotná žena i plod poté, co jí lékaři údajně odmítli provést interrupci?
Ano, slyšel jsem o tom. Ale okolnosti neznám, to, co jsem se dočetl, se nemuselo stát úplně přesně, jak je to popisováno. Nicméně že se čekalo, až dítě zemře v děloze, to se v České republice neděje. Jak již bylo zmíněno, až do čtyřiadvacátého týdne je u nás z důvodu genetických vad interrupce možná (pozn. red. zemřelá žena v Polsku byla ve dvaadvacátém týdnu těhotenství. Lékaři zjistili, že plod trpí vážnými vývojovými vadami, avšak k interrupci nepřistoupili. Císařský řez navrhli až poté, kdy bylo ultrazvukem potvrzeno, že dítě nežije).n. Přísná omezení potratů nebo jejich úplné zákazy ženy často přimějí k potratům nelegálním. Objevují se případy potratů v domácím prostředí, ženy se také snaží dostat k potratovým tabletám.

Jaké komplikace mohou nastat, jestliže žena nepodstoupí interrupci pod odborným dohledem lékaře?
Legislativa v ČR je nastavena takto i proto, aby se právě interrupce načerno neprováděly. Protože za nimi většinou stojí laici a jde o velmi nebezpečnou věc. Už v historii se objevovaly potratářky, které za finanční obnosy vypuzovaly plody. Bohužel kde je zákaz a restrikce a žena se nachází v tíživé situaci a pociťuje, že v dané chvíli nemá jiné východisko, podstoupí i nelegální potrat. Může ale dojít k poranění rodidel, riziku, že žena už nikdy nebude moci mít děti, ale dokonce i k úmrtí ženy.n. Výklad současné české legislativy není úplně jednoznačný v tom, zda mohou interrupci v ČR legálně podstoupit cizinky. Třeba Česká lékařská komora i mnohé porodnice se řídí zákonem z roku 1986, který toto zakazuje. Jiné ale souhlasí s novým výkladem Ministerstva zdravotnictví ČR, podle kterého nejsou občanky zemí EU považovány za cizinky a potraty zde podstupovat mohou.

Můžete říci, zda ve Slezské nemocnici Opava umožňujete interrupce cizinkám?
Ne, vůbec je neprovádíme. Za téměř deset let, co zde jsem, si nepamatuji, že bychom provedli umělé přerušení těhotenství u cizinky.