Celková investice vyšla na 40 miliónů korun, finanční prostředky se čerpaly z krajských dotací a Státního fondu životního prostředí ČR. Navštívit zámek můžete i pro jeho stálou expozici historie obce nebo v době konání kulturních akcí. „S opravou jsme naprosto spokojeni,“ uvedl starosta Petr Toman.

Před opravami byl zanedbaný a téměř dvacet let se nevyužíval. S plánem na opravu přišlo vedení obce už v roce 2015. O rok později bylo vydáno stavební povolení a začaly přípravné práce. Od srpna roku 2017 se nejdříve mělo začít opravou střechy, ale její stav byl nevyhovující, takže se spolu s rekonstrukcí stropů a celkovým zajištěním statiky začala stavět střecha nová.

Další stavební úpravy – elektroinstalace, inženýrské sítě a omítky se volně přesunuly do dalšího roku. K slavnostnímu otevření došlo 14. září 2019.

Zámek má dlouhou historii, byl vybudován už v druhé polovině sedmnáctého století, kdy Štěpán z Vrbna přestavěl zdejší starší tvrz. Před první světovou válkou byl zámek pýchou obce, kterou bylo možné najít na téměř každé předválečné fotografii. Pak ale začala druhá světová válka a židovští majitelé Weiserovi museli uprchnout. Zámek postupně chátral a ztrácel historizující prvky. Po roce 1945 sloužil státnímu statku jako kuchyň, jídelna a byty.

Diana Mojsevič