Zámek byl do roku 1945 byl v majetku rodu Sobků z Kornic a jejich potomků, kteří byli významnými představiteli slezské šlechty. Při osvobozovacích bojích v roce 1945 byl poškozený a po válce byla zbylá část jeho mobiliáře převzata do státních institucí. Dlouhá léta sloužil zámek různým účelům a do přelomu tisíciletí chátral.

Od roku 2001 jej soukromý vlastník po několik následujících let citlivě rekonstruoval. V návštěvnickém okruhu se zájemci seznámí s historií samotného zámku i osudy jeho majitelů.

Prohlédnou si obnovenou hodovní síň renesančního šlechtice Kašpara Rotmberka z Ketře, podívají se do reprezentačních prostor, ve kterých trávil při svých častých návštěvách čas rakouský ministr spravedlnosti Alois ze Spens-Booden a uvidí též zrestaurované barokní dřevěné malované stropy.

Kdy jít na zámek

Zámek bude veřejnosti přístupný vždy od pátku do neděle od 10 do 17 hodin. Vstupenky budou k zakoupení v místní kavárně v zámeckém areálu která je součástí zámku. Vstupné pro dospělé je 130 korun, pro studenty, seniory a ZTP 90 korun a pro děti od 6 do 18 let 70 korun.

Veškeré informace jsou dostupné na webové stránce www.stablovice.cz.