V historii školy to byla vůbec první akce. Jejím smyslem bylo stmelení kolektivu, který se se začátkem školního roku proměnil, a také nakumulování pozitivní energie pro nový školní rok.

Učitelé a další zaměstnanci si v Davidově mlýně v Kružberku vyzkoušeli formou zážitkových her spolupráci při řešení různých úkolů, míru vzájemné důvěry a také se seznámili s metodami, které mohou ozvláštnit jejich práci a zpříjemnit školu žákům.

-mif-