Zaměstnavatelé z regionu hlásí, že u nich k dnešnímu dni nastoupilo do zaměstnání už 296 ukrajinských běženců s vízem dočasné ochrany., kteří si práci našli sami nebo s pomocí institucí. V registru opavského kontaktního pracoviště se nyní nachází pět zájemců o práci v kategorii Ukrajina – dočasná ochrana.

Největší možnosti se jim otevírají u volných míst nekvalifikovaných dělnických profesí v potravinářském, papírenském a strojírenském průmyslu, v menších počtech také ve stravování nebo v pilařské výrobě.

V rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) může zaměstnavatel po dohodě požádat pro takového zaměstnance o příspěvek na výuku češtiny. Úřad práce ČR si od počátku března mapuje ve svém okolí subjekty, které mohou výuku českého jazyka pro cizince zajistit.

Do Česka přicházejí především matky s dětmi a řeší hlavně to, kde se ubytovat a jak se postarat o děti. Podle zjištění Úřadu práce sice mají velkou vůli pracovat, ale na druhé straně věří, že se brzy vrátí domů do své vlasti. Proto jsou v centru jejich pozornosti hlavně krátkodobé pracovní poměry a vzhledem k péči o děti práce bez směnného provozu.

 Zaměstnanci opavského Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR poskytují Ukrajincům dvojjazyčné letáčky, ze kterých se dozvědí základní informace - kde hledat volná pracovní místa, kontakty na příslušné zaměstnance i to, že si práci mohou najít též sami, tedy bez zprostředkovatelů.

K dispozici jsou též dvojjazyčné letáčky SUIP , zabývající se pracovně-právními vztahy. Ukrajinští občané totiž po nabytí účinnosti zákona Lex Ukrajina už nepotřebují žádné povolení k zaměstnání, žádnou zaměstnaneckou kartu, zprostředkovatele ani pracovní agenturu. 

Držitelé pod dočasnou ochranou mohou požádat o vedení v evidenci zájemců nebo uchazečů o zaměstnání. Převedeno do praxe to znamená, že jim opavské kontaktní pracoviště Úřadu práce pomůžeme s hledáním zaměstnání, s vyhledáním a zařazením do kurzů českého jazyka i s rekvalifikací na profesi, po které je u zaměstnavatelů. 

Veškeré souhrnné informace zájemci najdou ve dvojjazyčné formě na webových stránkách ÚP ČR - VÍCE ZDE