Povodí Odry bude z přehrady Kružberk vypouštět vodu v sobotu od 7 do 11 a v neděli od 8 do 12 hodin. Lodě plují z Kružberku přes Jánské Koupele, Zálužné, Podhradí, Žimrovice a Hradec nad Moravicí , konečná "stanice" je v Brance u Opavy. Na trase se nacházejí dva nesjízdné jezy, a to v Podhradí a Brance.

Podívejte se na fotogalerii z otevírání Moravice v roce 2017

Startovné činí 30 korun za účastníka, organizátoři tím pokryjí likvidaci každoroční hromady odpadků, zajistí profesionální záchranáře na jezech a vodáci mohou využívat třeba i mobilní toalety. Akce na Moravici je součástí seriálu veřejných sjezdů Moravskoslezského kraje pro rok 2020.

Nutno konstatovat, že vodáci se letos na Moravici vydají na oficiálně organizované splutí úplně poprvé. Jarní zamykání řeky i květnové kanoistické sjezdy totiž byly zrušeny, nekonala se ani letní maškarní Moravice. Hlavním důvodem je v letošním roce kromě koronaviru i skutečnost, že pořadatel sjezdů, kterým je spolek Campanula vodáci, musí mít nově kromě tradiční povolenky z Povodí Odry ještě razítko z krajského úřadu.

A to takové, že splouvání řeky neohrožuje živočichy v řece. Po vodácích prý v Moravici zůstávaly uhynulé ryby. Toto tvrzení však vodácký spolek považuje za lživé a hodlá se proti němu bránit.