Rodiče si musí připravit žádost o přijetí řádně potvrzenou pediatrem a podepsanou zákonným zástupcem (žádost je ke stažení na webu školy www.skolakoberice.cz), rodný list dítěte, občanský průkaz, potvrzení o trvalém bydlišti dítěte v Kobeřicích od OÚ Kobeřice, pokud je odlišné od trvalého bydliště zákonného zástupce, který žádost podává.

Zápis proběhne v době od 13 do 16.30 hodin v budově MŠ Slezská.