Kromě samotného dítka musejí rodiče ukázat pedagogům i jeho rodný list a doklad o bydlišti. Některé zápisy do zvolených škol však budou probíhat na jiných adresách.

Zájemci o školu Ilji Hurníka přijdou do budovy v Pekařské ulici 77, zápis do Základní školy v Kylešovicích se uskuteční v budově Na Pomezí 50 a ZŠ T. G. M. v Riegrově ulice bude nové žáčky zapisovat v budově školy v Mírové ulici 35.

Zápis do ZŠ Nový svět s výukou podle pedagogiky Marie Montessori bude v budově Slezského gymnázia a třída Mensy ČR s rozšířenou výukou angličtiny a matematiky bude nové žáky přibírat v budově Základní školy Englišova.