V Opavě je nabídka všech rodinných domů bez ohledu na lokalitu už delší dobu minimální a čas běží. Vzpomínky na přírodní katastrofu před deseti lety, přiživené častými lokálními záplavami v některých částech republiky, jsou však u některých lidí zřejmě stále ještě příliš varovné. „Byty v záplavových částech města, a hlavně ty ve vyšších patrech, se prodávají bez problémů. S rodinnými domky je to už horší. Záleželo hlavně na ceně, ale zájemci nakonec většinou couvli, i když byla příznivá.

V současné době žádný takový domek v nabídce nemáme,“ říká pracovnice realitní kanceláře Atrim. „Mám pocit, že povodeň je za těch deset let pro Opavany už dost vzdálená. Klienti se sice informují, jestli byla nabízená nemovitost zaplavena a do jaké výše, ale pokud se jim líbí, tak ji stejně koupí. Její současná cena se odvíjí od tehdejšího stupně zaplavení,“ konstatuje Ivana Fričová z opavské realitní kanceláře Ambit.

Opavská realitní kancelář Kolfis ve své nabídce dosud žádný rodinný domek na záplavovém místě neměla. „Byty však v těchto lokalitách pronajímáme úplně bez problémů. Lidé možná doufají, že se velká voda do Opavy už nikdy nevrátí,“ říká Dagmar Kolovratová z realitky Kolfis.

Česká pojišťovna využívá k oceňování rizika povodní Geografický informační systém Aquarius, který podle adresy objektu řadí všechna místa v České republice do prvního až čtvrtého povodňového pásma. „V prvním pásmu bude klient pojištěn bez jakýchkoliv omezení, ve druhém a třetím se zvýšené riziko individuálně zohlední ve výši sazby pojistného. Ve čtvrtém povodňovém pásmu klienta pojistíme na všechna ostatní rizika, například na požár, úder blesku, krupobití a další živly, ovšem s výjimkou rizika povodní a záplavy,“ uvádí Dagmar Koutská z odboru komunikace České pojišťovny.