Nemocnice má sice ve svých archivech k dispozici řadu historických snímků, ale k doplnění prosí veřejnost o zapůjčení dalších historických a unikátních fotografií. 

Jejich majitelé je mohou přinést osobně na sekretariát ředitelství nemocnice, zaslat poštou na adresu Slezská nemocnice v Opavě, Olomoucká 470/86, Opava 746 01 a případně je mohou naskenované nebo ofotografované zaslat na speciálně zřízenou e-mailovou adresu: 120let@snopava.cz.

Každý snímek by měl být opatřen krátkou popiskou s udáním roku vzniku, oddělení a případně kdo nebo co je na něm zachyceno.

„Věříme, že se nám i díky dávno zapomenutým obrázkům podaří vytvořit unikátní materiál, hodný jubilea naší nemocnice. A dárcům děkujeme,“ říká mluvčí Slezské nemocnice Jiří Krušina.