Největší částku si vyžádá financování státní správy a samosprávy celého správního obvodu města Hlučín, tedy patnáct obcí s více než čtyřiceti tisíci obyvateli. To vyjde město Hlučín, jako obec s rozšířenou působností, na částku osmapadesát milionů korun.

Dvacet milionů korun město hodlá vynaložit na financování provozu základních a mateřských škol. Stejnou částku dostanou i příspěvkové organizace města, Kulturní centrum Hlučín, Muzeum Hlučínska, Správa sportovně rekreačního areálu, Dům dětí a mládeže, Domov pod Vinnou horou a Dětská rehabilitace.

Jednatřicet milionů korun si vyžádá údržba města, dvanáct milionů likvidace odpadů a pět milionů město rozdělí na dotacích zájmovým, sportovním, kulturním a společenským organizacím, sdružením a spolkům.

Šest milionů rada vyčlenila pro provozovatele hromadné dopravy jako náhradu za prokazatelnou ztrátu podniku.

Další peníze město dalo stranou na plánovanou investici do parku volnočasových aktivit v Darkovičkách, rozvoj služeb Technologického centra Hlučín, vybudování chodníku z Malánek ke hřbitovu Březiny, regenerace sídliště OKD nebo zateplení budovy základní umělecké školy.

Dalšími menšími projekty, které si vyžádají finanční podporu města, je budování mobilního kamerového systému, budování kanalizace nebo rekonstrukce ulic.