Na hladký průběh měly pravděpodobně vliv i události předešlého dne, konkrétně asi největší letošní požár v Moravskoslezském kraji, při kterém lehlo popelem depo opavského dopravního podniku a s ním sedm trolejbusů. Jinými slovy, vedení města mělo jiné starosti, a proto byly obvyklé půtky a slovní výpady stranických „nepřátel" v zastupitelstvu omezeny na minimum.

To však ani zdaleka neznamená, že se na zasedání neřešily důležité body. Ba právě naopak. Mezi prvními body byla odsouhlasena smlouva o tzv. poskytování služeb se zaručeným výsledkem. Za tímto poměrně nic neříkajícím názvem se skrývá snižování spotřeb energií v městských budovách, a to metodou EPC.

Oč se jedná? Zjednodušeně řečeno město uzavřelo smlouvu s poskytovatelem energií a ten na vlastní náklady investuje do pořízení a instalace moderních technologií, které v určených nemovitostech povedou ke snižování spotřeby tepla, elektřiny apod. Vynaložené peníze pak tento investor získá zpět z dosažených úspor ve spotřebě zmíněných energií.

Město v tomto případě opavské školy, zimní stadion či městské lázně tím získá zmodernizované energeticky úsporné budovy, aniž by muselo cokoli financovat nad rámec klasického „inkasa".

Mezi dalšími body bylo schválení návrhu na volbu zástupců města do představenstva a dozorčí rady Slezského fotbalového klubu Opava. Z dozorčí rady do představenstva se tak kupříkladu „přestěhoval" Marek Hájek. Uvolněné místo v dozorčí radě zase převzal náměstek primátora Dalibor Halátek. Do představenstva se dále dostal Václav Klučka a rovněž bývalý známý opavský fotbalista Alois Grussmann.

Třetím bodem byl souhlas s kupní smlouvou na prodej nového bytového domu Rohlík. I tento bod prošel.

Čtvrtým, až dodatečně přidaným bodem, se stala smlouva o spolupráci mezi městem a Ředitelstvím silnic a dálnic. Díky ní by se měli Opavané již v červnu roku 2014 dočkat zahájení vytoužené stavby kruhového objezdu v křižovatce ulic Krnovská a Vančurova.

Jak Rohlíku, tak novému kruhovému objezdu, se budeme věnovat podrobněji..