Přesto, že se bude jednat o plánu prodeje, důležitou roli zde hraje další zadlužení města Opavy. Navíc hrozí, že dlouhá léta nebude mít město na to, co zde bude, žádný vliv. Opavští zastupitelé, kteří se sejdou dnes ve 14 hodin v sále minoritského kláštera na svém červnovém jednání, budou mimo jiné rozhodovat o budoucí kupní smlouvě.

Jejím předmětem jsou pozemky pod budovami bloku v horní části Horního náměstí, kterým jsme si zvykli zjednodušeně říkat Slezanka, a v jejím okolí.

Je to další krok ke změně architektonicky i funkčně zastaralého centra v moderní společensko-kulturní komplex. O získání pozemků projevily zájem dvě společnosti – Opava Development Company (ODC) a Opava CZ, s. r. o.

První jmenovaná sídlí v Praze a patří do skupiny Crestyl, která již dlouhodobě s městem spolupracuje. Druhá, rovněž pražská Opava CZ, je součástí skupiny Quinlan Private Pembroke Holdings Sarl, která je jediným vlastníkem Breda & Weinstein a. s. a mimo jiné chystá realizaci přestavby bývalého opavského pivovaru a dostavbu takzvaného Slezského dvora.

Ještě před zastupiteli se celou záležitostí zabývala rada města. Ta se shodla, že vhodnějším zájemcem je ODC, a to i přesto, že nabídla cenu o několik milionů nižší – 187 006 549 oproti 206 000 000 korun nabízených Opavou CZ.

Nabídky jednotlivých společností ale mají i další odlišnosti. ODC má v návrhu splácet své závazky ve třinácti ročních splátkách bezúročně a předkládá ne zcela jasný časový harmonogram realizace, jen na získání stavebního povolení si dala lhůtu 5,5 roku.

Naopak Opava CZ tvrdí, že stavbu zrealizuje už za dva a půl roku s tím, že zaplatí hned s uskutečněným prodejem pozemků. Opava CZ nabízí úhradu archeologického průzkumu ve výši 10 milionů korun a je údajně ochotna vykoupit podíl na budově od Čedoku v hodnotě 20 milionů korun, v případě nabídky ODC ponese tyto náklady město. (pozn. redakce: přečtěte si prosím rastr pod článkem)

Na první pohled se tak nápadně zdá, že podmínky ODC nejsou pro Opavu výhodnější. Na druhé straně ale můžeme vidět snahy konkurenčního developera, který chce stavět prakticky obdobné centrum jen o několik stovek metrů jinde a svou nabídkou se vlastně brání konkurenci.

V každém případě se podpisem nachystané smlouvy město zaváže na několik dlouhých let, bez toho, aby bylo schopno významně ovlivnit například to, kdy developer „novou“ Slezanku postaví. Přestože vedení města zdůvodňovalo odkoupení Slezanky právě tím, že jedině tak může ovlivnit vzhled centra, paradoxně se předkládanou smlouvou svého vlivu vzdává.

Město Opava společnosti ODC v podstatě poskytne na 13 let bezúročný úvěr 187 milionů korun, ačkoliv už teď splácí každým rokem pět milionů korun na úrocích za úvěr, který si na Slezanku vzalo před rokem.

Město ponese veškerá rizika. Jako když si vy půjčíte peníze, dáte je jinému, aby je utratil a pokud vám je nevrátí, splatíte celý dluh sami. Protože i město bude mít tyto prostředky půjčené a zajištění úvěru u banky bude formou zástavního práva k prodávaným pozemkům.

A zkušenosti z jiných měst jasně ukazují, že se může během několika let všechno změnit a bance bude jedno, čí pozemky jsou. Bude chtít své peníze zpět a ty získá prodejem lukrativních pozemků v samotném srdci Opavy.

Zastupitelé se sejdou už dnes

Po měsíční pauze se ke svému jednání opět sejdou opavští zastupitelé. Tentokrát to ale nebude v tradičním úterním termínu, ale už dnes od 14 hodin ve Sněmovním sále Minoritského kláštera.

„V úvodu složí slib nová členka zastupitelstva Jitka Měchová, která v zastupitelstvu nahradí Alexandra Meese (oba za ČSSD, pozn. red). Důvodem změny je přestěhování Alexandra Meese a s tím spojená změna trvalého bydliště.

Dále budou zastupitelé projednávat například závěrečný účet města za rok 2010,“ vypíchl z programu zastupitelstva tiskový mluvčí opavské radnice Jan Šindler. Právě městské investice a dotace zabírají celý blok finančních záležitostí. Mezi nimi je i ten, který se týká úvěru města na výkup pozemků v prostoru okolo dnešní Slezanky (viz výše, pozn. red.).

V dalších blocích se bude hovořit například o zrušení předkupního práva u kupní smlouvy domu Dolní náměstí 8 nebo výkupu pozemků na stavbu severního obchvatu – východní části. Jednat se bude také o zápisu dětí do MŠ na nový školení rok nebo o záměru zřízení nové opavské základní školy.

Zaujmout by mohl také bod věnovaný realizaci stálé expozice o historii města Opavy v Obecním domě nebo zadání změn Územního plánu Opavy.

Dodatek ze středy 23. června

V našem článku došlo k nepřesnosti. Tou je informace, že společnost Crestyl, respektive její společnost Opava Development Company (ODC) ve svém návrhu nenabízí profinancování archeologického výzkumu v prostoru vnitrobloku za Slezankou.

Naopak, tato společnost deklaruje, že má zájem přibližně deset milionů korun za tento výzkum uhradit, stejně jako vykoupit podíl jednoho ze současných majitelů, společnosti Čedok, v hodnotě 20 milionů korun.

Naopak protinávrh společnosti Opava CZ počítá se zajištěním těchto nákladů ze strany statutárního města Opavy.