Zejména fanoušci SFC Opava však tajně doufali, že by k nim mohl přibýt ještě bod třetí, ve kterém by přišla řeč na nového investora fotbalového klubu. Bohužel pro ně však o fotbale nepadlo na zasedání ani slovo.

V parném odpoledni si na radnici našlo cestu jednadvacet zastupitelů z devětatřiceti, osmnáct jich bylo omluveno. Zastupitelstvo tak bylo jen těsně usnášeníschopné. Nejdříve se řešilo podání žádosti o dotaci k první etapě regenerace kylešovského sídliště. Aktualizovaný plán regenerace byl schválen už v červnu, avšak poskytovatel dotace ještě v červenci mírně pozměnil podmínky přidělení financí. „Zastupitelé musí schválit nejen samotné podání žádosti, ale i zajištění financování projektu,“ vysvětlil náměstek primátora Dalibor Halátek (Změna pro Opavu).

Žádost musí město podat do začátku září, proto bylo potřeba, aby se zastupitelé sešli ještě před zářijovým termínem zasedání.

Pod druhým bodem, který působil poněkud tajemně, se skrývalo schválení zřízení věcného břemene na pozemku naproti Alberta v Olomoucké ulici. Tento pozemek sice už město před dvěma lety prodalo, podle smlouvy však ještě běží tříletá lhůta. V rámci ní si město tehdy vymohlo, že právě po dobu tří let nesmí být na pozemku zřízeno břemeno, aniž by předtím jeho vznik neposvětili zastupitelé. „Sousední vlastníci požádali majitele toho pozemku o zřízení věcného břemene. Týká se to budované cesty a zřízení práva s touto cestou nakládat, jedná se jen o formalitu,“ konstatoval Dalibor Halátek. V roce 2016 prodalo město dva pozemky mezi opavskou „Zemědělkou“ a Albertem dvěma investorům. Mají zde vzniknout nové byty.

Oba dva body schválili zastupitelé jednohlasně. Na závěr ještě opoziční zastupitelka Pavla Brady (Zelená pro Opavu) urgovala nefungující pítko na Dolním náměstí, hovořilo se i o tom, kdo z vedení města používá či nepoužívá „firemní“ notebooky. Sečteno podtrženo, zastupitelé vše sfoukli přibližně za čtvrthodinku.