Revitalizací bytového domu na Horním náměstí 33, 34 a 35 se přitom zabývalo už několik opavských vlád, avšak žádná vize se nikdy neuskutečnila. A plány spřádala také koalice bývalá. Dům v centru města se na zastupitelstvech intenzivně řešil od roku 2017 téměř na každém zasedání. Obyvatelé opakovaně upozorňovali na neutěšený stav bytů a nesouhlasili s případným vystěhováním. Město si stálo za tím, že se provede generální revitalizace a nájemníci se zabydlí v jiných městských bytech. Nakonec však ani tento záměr nevyšel.

Nové vedení Opavy se nyní postavilo za obyvatele, když v rozpočtu vyčlenilo 17 milionů korun na novou fasádu, opravu střechy a výměnu oken. Na pondělním jednání tedy byla o bytovce řeč znovu. Zástupci opozice naráželi na to, že neznají navrhovanou podobu domu, primátor Tomáš Navrátil (ANO 2011) je ubezpečil, že dům prošel přes urbanistikou komisi a radnice má i vyjádření památkářů. Radim Křupala zopakoval svá stanoviska z minulých let, proč se město tehdy uchýlilo k záměru celkové revitalizace. „Ještě za předchozích vedení se dělala architektonická soutěž, řešilo se pak mnoho variant, jednou z nich i zboření domu a postavení nového. Já jsem oslovil všechny nájemce a téměř všichni za určitých podmínek souhlasili s ukončením nájemních smluv s tím, že rekonstrukci umožní,“ mínil.

Byty jsou v žalostném stavu

Náměstkyně primátora Hana Brňáková (Piráti&Opavané) upozornila na havarijní stav bytů. „Osobně jsem v nich byla, musí se s tím začít něco dít do chvíle, než budeme mít pro obyvatele adekvátní náhradu bydlení. Musíme naslouchat potřebám občanů. Dům opravíme a pak se rozmyslíme, co je potřeba udělat dál,“ oponovala. Z řad opozice ještě zazněl názor, zda je hospodárné investovat do opravy 17 milionů a za nějaký čas objekt případně znovu revitalizovat. Jan Zelinka (ODS) následně ještě citoval závěry urbanistické komise z dubna 2016, která doporučila právě například výměnu oken a zateplení bytovky.

Nájemníci: s výsledkem jsme spokojeni

Na závěr si vzala slovo zástupkyně nájemníků Jana Vavrečková. „Od roku 2014 jsme písemně žádali o revitalizaci. Na konci roku 2016 nám bývalý pan primátor při jednání slíbil, že v roce 2017, nejpozději letos se tak stane. Pak jsme se dozvěděli, že se máme vystěhovat a s tím jsme nesouhlasili, podepisovali jsme i petici. Pan Křupala podává nepravdivé informace. Jsme rádi, že to nakonec takto dopadlo a byty se rušit nebudou,“ konstatovala. Nutno podotknout, že několik nájemců už dům na Horním náměstí opustilo a přestěhovalo se do jiných bytů. Tak či tak, verdikt zastupitelů byl jasný. Pro opravu zvedlo ruku třiatřicet z celkového počtu devětatřiceti přítomných. Rekonstrukce začne příští rok.