Do své funkce nastoupí za zesnulého Petra Škarohlída VladimírJavorský. Jedním z ostře sledovaných bodů bude i rokování o přijetí úvěru od Československé obchodní banky, a. s., na financování koupě obchodního centra Slezanka.

Zastupitelé se také vyjádří k prodeji části parkoviště před hotelem Koruna. Parcelu v soutěži formou obálkové metody nejspíše získá Alois Hadamczik, protože podal nabídku ve výši více než 11 milionů korun. Jako druhá skončila firma Pouba Travel, s. r. o., snabídkoupřes 10 milionů.

Zastupitelé budou také hlasovat o názvech nových ulic, které vznikly v Opavě–Kyle– šovicích v oblasti okolo ulice Budišovské. Třešňová, Švestková, Višňová a Jabloňová – to jsou návrhy názvů, ke kterým by se zastupitelé měli vyjádřit.

Dnes projednají zastupitelé návrhy na udělení sociálních a souvisejících grantů. Oproti původnímu návrhu, který vzešel z jednání komise rady pro komunitní plánování, snížili radní dotace například neziskovkám provozujícím níkoprahové kluby. Společnosti ELIM rada snížila navrhovanou dotaci z 595 000 na 450 000 korun a v případě společnosti EUROTOPIA Opava, o. p. s., z původních 400 000 na 300 000 korun.

O kulturních grantech bude zastupitelstvo jednatv prosinci. Celkově bude na poskytování sociálních a souvisejících služeb rozděleno téměř 11,8 milionu korun. Opavští zastupitelé budou také rozhodovat o obecně závazné vyhlášce o komunálních odpadech. Zastupitelé by měli jednat také o revokaci usnesení týkajícího se prodeje domu na ulici Mezi trhy č. 2. Původní vítěz výběrového řízení na prodej této nemovitosti totiž od své nabídky odstoupil a v nově vypsaném řízení se nepřihlásil žádný zájemce.

Zastupitelé dostanou tedy na stůl návrh na prodej tohoto domuformou veřejné dražby. Jedním z bodů jednání zastupitelstva bude poskytnutí úvěru Euroregionu Silesia– –CZ z rozpočtu statutárního městaOpavave výši 500 000.

Zasedání zastupitelstva se tentokrát uskuteční v pondělí 10. listopadu od 14 hodin ve Sněmovním sále minoritskéhokláštera.