Stejně jako v předchozích diskusích na toto téma, i letos se zejména opoziční zastupitelé snažili prosadit posunutí schůzí z ranních na odpolední hodiny. Zdůvodňují to hlavně tím, že občané, kteří mají zájem se zasedání účastnit, jsou dopoledne v práci, a nemohou tak být v sále společně se zastupiteli.

Neuspěli.

„Ani tentokrát jsme neuspěli. Evidentně koaličním kolegům zastupitelům nepřítomnost veřejnosti vyhovuje,“ konstatovala po jednání Pavla Brady (CHZ-VM).

Na programu jednání byl i bod týkající se snížení odměn neuvolněných zastupitelů. Těm by se, kromě primátora a jeho náměstků, měly odměny snížit o pět procent. Důvodem je tolik proklamovaná finanční krize.

Někteří ze zastupitelů ale byli ještě radikálnější. Vojtěch Turek (KDU-ČSL) navrhl dokonce snížení o deset procent, jiní, třeba Pavla Brady, navrhovali pro konkrétní funkce konkrétní pevnou částku. Tedy pro předsedy výborů zastupitelstva a komisí rady z nynějších 3 730 korun na 2 000 korun měsíčně.

O všech návrzích nakonec rozhodovalo hlasování. Z něj vzešlo usnesení, že se odměny zastupitelů snižují plošně o pět procent. Tedy že běžný opavský zastupitel za svoji práci dostane od Nového roku 1 690 korun měsíčně.