Své stanovisko poskytl i právní odbor opavského magistrátu. „Vzhledem k nízké kvalitě zásad doporučujeme ukončit přijímání žádostí zároveň s ukončením platnosti a účinnosti zásad tak, aby v budoucnu nedocházelo k dalším nejasnostem při výkladu případně vytvořených ´přechodných ustanovení,´“ uvádí ve své zprávě vedoucí právního odboru Svatava Krpcová.

Dalším z důvodů proč odbor doporučuje zrušit zásady je například to, že příspěvek na nové byty není celoplošnou dávkou a že na něj v souladu s platnými zásadami není právní nárok.

První zásady poskytování příspěvku na vybudování nového bytu začaly platit od března 2001. Podle nich obyvatelé Opavy mohli obdržet jednorázový příspěvek na nově vybudovanou bytovou jednotku ve výši 50 000 korun. Podle překladatele návrhu na zrušení zásad primátora Zbyňka Stanjury (ODS) nebyl tento způsob dostatečně objektivní.

Vznikly tedy nové zásady, které zastupitelstvo schválilo v prosinci 2003, a ty platí dodnes. Nové stanovy určily výši příspěvku na nově vybudovaný byt ve výši 500 korun na metr čtvereční. Při přípravě rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2008 byla opět otázka těchto příspěvků otevřena.

„Rozsah bytové výstavby ve městě již takovou přímou finanční podporu nepotřebuje,“ shrnul diskutované téma Stanjura. „Rozprava však nebyla ukončena s tím, že se budou hledat ještě možné formy v případě změny stávajících zásad,“ dodal.

Statutární město Opava v rámci zásad, které platí do 30. června letošního roku, poskytlo na nové byty v roce 2007 více než 3,5 milionu korun a příspěvky za letošní rok činily v dubnu téměř 1,5 milionu korun. Žádosti přijaté do 30. června letošního roku budou předloženy k rozhodnutí na nejbližší zasedání zastupitelstva.