Breda, který byla nejstarším obchodním domem v bývalém Československu, je ve slezské metropoli velmi citlivé téma. V rámci privatizace ji získal podnikatel Kamil Kolek, v roce 2013 musela být kvůli závadě na elektroinstalaci zavřena. Řešilo se, komu vlastně Breda patří. Poté firma Kamila Kolka zkrachovala a Breda skončila v rukou správce konkursní podstaty.

Prodej chátrající budovy už měli zastupitelé na stole jednou, a to na jaře roku 2018. Tehdejší vedení města ale bod odročilo, a to kvůli nevyjasněným vlastnickým vztahům. A o tři roky později se na scénu vrátila znovu, když se teď o jejím možném prodeji znovu bavili opavští zastupitelé.

Primátor Tomáš Navrátil (ANO 2011) upozornil, že se nejedná přímo o samotnou koupi. „Neschvaluje se kupní smlouva, pouze záměr a výše kupní ceny. S tím, že na příští zastupitelstvo by se kupní smlouva mohla nachystat. Teď ale potřebujeme Vás souhlas, že do toho můžeme jít,“ sdělil.

Zmínil přitom, že když loni v únoru navštívil Bredu ministr kultury Lubomír Zaorálek, konstatoval, že aby stát mohl na rekonstrukci vyčlenit peníze, musela by Breda přejít do majetku města.

Oprava prý vyjde na 250 milionů

Vladimír Schreier, který je vedoucím pracovního týmu, který se prodejem Bredy zabývá, následně představil projektový záměr. Část Bredy by měla mít využití komerční, například by zde měla vzniknout tržnice.

V prostorech veřejnoprávních by měly vyrůst dvě galerie – africká sekce cestovatele Jiřího Blaty s odkazem na Joy Adamsonovou a dále galerie sochaře Kurta Gebauera. Další plochy by mohlo využívat Středisko volného času nebo pro svou činnost spolky.

„Odhadované náklady na rekonstrukci jsou 250 milionů korun. Roční provozní náklady odhadujeme na asi 17 milionů, výnosy na 15,8 milionu. Budoucí dotace města by tedy byla 1,9 milionu korun ročně. Správce konkurzní podstaty Josef Cupka garantuje, že v případě koupě by město kupovalo plných 100 procent. Dotační tituly se teprve vybírají, domníváme se ale, že by dotace činila maximálně 110 milionů,“ uvedl Schreier s tím, že technický stav Bredy údajně není až tak špatný.

Nedostatečné materiály

Opozice kritizovala, že předložené materiály jsou nekompletní. Například Jan Stanjura (ODS) označil projekt za megalomanský a vadilo mu, že nebyl vůbec projednán na majetkové komisi. Bývalý primátor Tomáš Křupala (ČSSD) pak narážel na cenu, za kterou chce Cupka městu Bredu prodat, a to zmíněných 39,5 milionu. Zdála se mu přemrštěná.

„Máme někde vypracovaný znalecký posudek od pana Cupky? Já bych ale očekával, že si město nechá udělat posudek vlastní,“ řekl. Na to Tomáš Navrátil odvětil, že s novým posudkem se počítá.

Také Marek Veselý (ODS) několikrát zmínil nedostatečnou připravenost materiálů. „V Opavě asi není nikdo, kdo by nechtěl Bredu řešit. Ale ne takto, polovičatě. Není to žádné nevinné usnesení. Navrhuji bod odročit do příště. Chybí tam stanovisko jakéhokoli právníka, navíc v rozpočtu města není nákup Bredy vůbec uveden,“ konstatoval.

Jeho návrh nakonec zastupitelé jednadvaceti hlasy odklepli a prodej Bredy tedy odročili. Jednat by o něm znovu měli za tři týdny, kdy se bude konat další zasedání.