Jako jedno ze stěžejních témat se v seznamu projednávaných bodů objevila na prvním místě volba nového představenstva opavského dopravního podniku. Ještě před zahájením si stranický klub ČSSD vyžádal desetiminutovou přestávku a poté následoval vcelku rychlý proces.

Představenstvo MDPO neprošlo

Nejprve bylo vysvětleno, že jeden z kandidátů do představenstva předem odstoupil kvůli hrozícímu střetu zájmů v souvislosti s novou pozicí. Místo něj byl navržen Tomáš Navrátil, jenž původně kandidoval do dozorčí rady podniku. Po oznámení o změnách se přikročilo k diskusi. A ta ukázala, že nové představenstvo asi zelenou jen tak snadno nedostane.

Za mikrofonem se totiž s klidným projevem, leč znatelným náznakem uraženosti, představil poslanec Miroslav Opálka (KSČM). Ve svém projevu poukázal na skutečnost, že komunisté nebyli při návrzích na složení představenstva vůbec osloveni, a vyjádřil se v duchu, ať tím pádem nikdo nepočítá s hlasováním členů jeho strany v tomto bodě.

„Když jste si tam zvolili jen své členy, zdrží se náš klub hlasování," oznámil bez váhání. Jak se ukázalo, bylo to možná rozhodující. Návrh na složení nového představenstva neprošel a budou se muset i nadále hledat jiné varianty.

Městská Pila Hrabství: koule u nohy

Bylo na čase přejít k druhému a neméně podstatnému tématu městské Pily v Hrabství u Skřipova. Podnik je totiž velice ztrátový a podle všeho snad nemá doslova ani co zpracovávat. Městské lesy jsou totiž údajně zplundrované. Zastupitelé tudíž v minulých měsících pověřili Radu města, aby nechala zpracovat strategický plán, co s pilou dále dělat. Nutno říct, že dané téma již vzbudilo mezi zastupiteli mnohem větší ohlas a na řadu přišla i ostřejší slova.

Radě města bylo nejprve vytknuto, že zpracovaný materiál pro postup při konkrétním řešení budoucnosti podniku je zcela nedostatečný, nevhodný a prakticky tak není ani o čem jednat. „Nesplnili jste požadavek zastupitelstva města," nechal se slyšet kupříkladu Marek Veselý (ODS).

Pravá show ale přítomné v sálu teprve čekala. To když se mikrofonu ujal Petr Dybowicz. Ten nejprve obvinil magistrát, a nepřímo tajemníka Tomáše Elise, z porušení zákona o utajování informací, když mu prý bylo odmítnuto vydání materiálů k danému zasedání zastupitelstva a on se tak nemohl jako občan řádně na jednání připravit. Poté se dostal ve své řeči konečně k samotné pile a rozhodně si nebral servítky.

„Tady končí sranda. Kupčí se tady s majetkem a pila byla od počátku jeden velký tunel a podvod! Měli byste lidem říct pravdu. Hlavně těm mladým vzadu. Krade se, podvádí a lže!" ukončil jeden ze svých plamenných projevů Dybowicz. Navíc poukázal na skutečnost, že vybrakované, polomy a jinými katastrofami postižené lesy jsou prý jen ty městské a jakýmsi podivným řízením osudu všechny lesy dokola takové problémy nemají.

Jen vyhazované peníze?

Za řečnickým pultem se pak představil rovněž Miroslav Krajíček (ODS). „Pila nemá životaschopnost a dva roky držíme nad vodou věc, která si vyžaduje jen náklady," konstatoval mimo jiné zastupitel. Po jeho ukončení prohlásila náměstkyně primátora Pavla Brady (nestr.), že s jeho názorem souhlasí a je podle ní nutné neřešit pouze tristní situaci pily, ale hledat společně východiska z obdobně kritického stavu v městských lesích.

Nicméně souhlasné stanovisko se zastupiteli Krajíčkovi nezamlouvalo. Vrátil se k pultíku a pronesl: „My jsme se, paní náměstkyně, neshodli. Buďte tak hodná a neprovokujte mne." Nutno dodat, že Miroslav Krajíček se s největší pravděpodobností domníval, že Pavla Brady hovořila o souhlasu s celým jeho postojem. Po nějaké době se přece jen přikročilo k očekávanému hlasování. Ale ani druhý bod zastupitelstva, návrh na konkrétní řešení budoucnosti Pily Hrabství, neprošel.

Další miliardový rozpočet

Mezi vůbec nejzávažnější body celého jednání patřilo bezesporu schvalování rozpočtu města Opavy pro rok 2013. Přes důležitost celé věci se až na pár formalit obešlo projednávání bez větších průtahů. Na počátku přednesl jako předkladatel návrhu úvodní řeč primátor Zdeněk Jirásek (ČSSD). Zdůraznil v ní skutečnost, že vzhledem k ekonomické situaci města je nutné si opět utahovat o trochu více opasky.

Co se komentářů k návrhů týče, tak například z úst Marka Veselého zaznělo, že sice není co na rozpočtu chválit, ale je alespoň příjemná snaha vedení města omezovat provozní investice. Miroslav Opálka pak celou záležitost okomentoval ne příliš optimistickými slovy: „Je zřejmé, že se jedná o rozpočet udržovací a nikoli rozvojový. Není se čemu divit. Je to způsobeno i tím, jak město rozprodalo své majetky a nyní mu chybí příjem z nájmů. A bude hůř."

Jednotlivé body rozpočtu nalezne kdokoli na webových stránkách města. My vám alespoň vyjmenujeme pár základních údajů. Předpokládané přímé výdaje města mají v následujícím roce činit 1 244 036 600 korun. Příjmy poté 950 517 500 korun. Nebudou se zvedat platy úředníků ani měnit výše poplatků za odvoz komunálního odpadu. Do sportu půjde díky výtěžku z hazardu 9 milionů.

Jinak však má toto odvětví ve městě, stejně jako kultura, obdržet zhruba stejný objem financí jako v tomto roce. Konkrétní schválené dotace lze pak dohledat na zmíněných stránkách města.