Koupě Hadamczikových pozemků a prodej městských bytů obálkovou metodou. To byly dva neuralgické body, kolem nichž se na včerejším zastupitelstvu daly očekávat potíže, odlišné názory a zjitřené emoce. Nakonec zůstalo jen u bytů: ale i to stačilo, aby atmosféra včerejšího opavského zastupitelstva byla plná vášní, emocí, vzájemného osočování, ale i lhostejnosti.

Hadamczik z jednání stažen

Sněmovní sál minoritského kláštera byl zaplněn do posledního místa, lidé stáli okolo oken i ve dveřích. Hned v úvodu vystoupila zastupitelka Pavla Brady (Chcete změnu? Volte mladé), která má pověst rebelky, vůči níž se občas šéfové radnice nezdrží, a mají tendenci ji poučovat a okřikovat. To se stalo i tentokrát. Brady navrhla, aby podbod, který se týká smlouvy o odkoupení pozemků Aloise Hadamczika za více než 106 milionů, byl zařazen do programu jednání samostatně a před projednávání majetkových záležitostí. Na to reagoval náměstek primátora Jaroslav Horák (ČSSD) informací, že tento bod stahuje z jednání a navrhuje ho doplnit o další podrobnosti s tím, že bude projednán na některém z příštích zastupitelstev. Pavla Brady přesto trvala na svém, že by mělo být o jejím návrhu hlasováno a měla by být otevřena diskuse k tomuto odkoupení. „Pokud byste poslouchala, pak byste věděla, že bude předložena důvodová zpráva,“ pokáral Brady primátor Zbyněk Stanjura (ODS). Nakonec zastupitelstvo odhlasovalo definitivní stažení tohoto bodu z programu.

Rozpusťte to, nejste připraveni

I takové výkřiky se ozývaly z řad veřejnosti ze zadní části sálu. Několik desítek nájemníků městských bytů se dostávalo do varu ve chvíli, kdy zastupitelé začali jednat o prodeji těchto bytů obálkovou metodou, konkrétně o výzvě k nápravě a odstranění ekonomické diskriminace. Primátor, který mívá otěže jednání zastupitelstev pevně v rukou, měl tentokrát co dělat. Ve chvílích, kdy se ukázalo, že úředníci magistrátu nemají v podkladech pro zastupitele vše v pořádku, a museli se omlouvat, začali lidé pokřikovat. „Máte v tom bordel, furt samé omluvy, rozpusť to a běžte domů,“ vykřikl jeden z mužů na primátora. Ten se však svých lidí zastal: „Je možné, že úředník udělal chybu. Copak vám se ještě v práci chyby nestaly?“

Obálková metoda

zůstává Zastupitelka Pavla Brady navrhla revokaci několika usnesení minulého zastupitelstva, která se týkala obálkové metody prodeje některých domů na Horním náměstí, Mezi Trhy a na náměstí Osvoboditelů. Po vystoupení několika občanů z petičního výboru a některých zastupitelů však ani jeden z těchto návrhů nebyl schválen a zastupitelstvo šestadvaceti hlasy pro schválilo usnesení, že výzvu k nápravě a odstranění diskriminace několika skupin nájemníků bere na vědomí. V praxi to však znamená, že obálková metoda, kterou nájemníci považují za diskriminační, zůstává.

Nájemníci Turka málem vypískali

V diskusi, jež se rozvinula mezi zastupitelem Vojtěchem Turkem (KDU-ČSL) a finančním makléřem Miroslavem Nedvídkem, který vystoupil v rozpravě jako host na obranu nájemníků, bylo od počátku jasné, kdo má sympatie nájemníků. Marně se Turek snažil apelovat na odbornou stránku věci, lidé ho téměř vypískali. Názorová přestřelka se týkala toho, jak vysoká je tržní cena za metr čtvereční a jak velký úvěr si mohou lidé s nízkými příjmy, mezi něž patří většina důchodců, dovolit. Stanjura nakonec navrhl odbornou polemiku finančníků přesunout mimo jednací sál zastupitelstva.

Hlasujem, všiváci

Jednání opavského zastupitelstva připomínalo tentokrát často tržnici nebo fotbalový zápas. Nájemníci městských bytů byli ke konci tak nabroušeni, že ve chvílích, kdy se čekalo na výsledky hlasování, vykřikovali: „Tak hlasujte, všiváci“. O tom, že nakonec emoce převládly, svědčil mimo jiné fakt, že lidé tleskali jen tomu, kdo vystoupil s jakoukoliv kritikou vůči vedení radnice. Stačilo však, aby promluvil primátor a lidé dávali bez skrupulí najevo nelibost a antipatie.