Opavští zastupitelé budou kromě jiného rozhodovat i o investičních záměrech na příští rok. Rozhodnou také o tom, zda budou spojeny další dvě základní školy. Nejobsáhlejšími dokumenty, které vznikaly díky práci mnoha odborníků, jsou tzv. strategický plán a komunitní plán. Zatímco první je již několikátý v pořadí, komunitní plán je pro Opavu novinkou. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje statutárního města Opavy na období 2007 – 2020 je dokumentem, který by měl doporučovat a určovat, jakým směrem se vývoj města bude ubírat, kde jsou jeho priority, anebo také slabiny. Komunitní plán by měl určit, které oblasti sociálního rozvoje města posílit, na které se zaměřit.

Měl by například ukázat, zda město poskytuje dostatek služeb seniorům, zda uspokojivým způsobem řeší potřeby zdravotně postižených občanů nebo sociálně slabých skupin. Neméně důležité bude projednávání rozpočtu města. Na sociální oblast navrhuje rada města věnovat přes jedenáct milionů korun, dotace v kulturní oblasti by se měly pohybovat ve výši 2 300 000 a odvětví sportu pravděpodobně obdrží přes 23 milionů, zatímco školství 63 milionů. Z dalších položek to je například návrh více než 32 milionů pro Městskou policii Opava, 70 milionů Slezskému divadlu nebo téměř čtyři miliony pro Opavskou kulturní organizaci, kterou město zřizuje od 1. ledna příštího roku a pod kterou by kromě jiného měl fungovat opavský Dům umění.

Z dalších oblastí se zastupitelé budou také zabývat podněty některých provozovatelů výherních hracích přístrojů, kterým se nelíbí omezení provozu těchto zařízení, které schválilo zastupitelstvo 6. listopadu. Zastupitelé také rozhodnou o prodejích dalších domů z majetku města, tentokrát domů na Horním náměstí č. 52 a 57. Neméně důležitou bude také vyhláška o nakládání s odpady, která navrhuje zachovat sazbu místního poplatku ve výši 200 korun za rok.