Jedná se o téměř deset hektarů zemědělské půdy, která má nejvyšší třídu ochrany. Návrh změny územního plánu městské části Suché Lazce podmiňuje krajský úřad kompenzací, a statutární město Opava proto muselo vytipovat pozemky stejného rozsahu a vrátit je do zemědělského půdního fondu. Realizaci této podmínky řešili v pátek zastupitelé už v časové tísni, protože výsledný dokument o naplnění kompenzačního požadavku musí být kraji předložen do 28. ledna. Pokud nebudou stanovené požadavky splněny, nebude krajský úřad navrženou územní změnu akceptovat.

Pro kompenzaci navrhlo město dvě možné lokality o celkové výměře zhruba deset hektarů. Jde o dosud průmyslovou plochu mezi ulicemi Těšínskou a Bíloveckou a o plochu stavební a občanské vybavenosti u Hradecké ulice. „První lokalita je pro současné využití nevhodná, protože má z hlediska hluku, nákladní dopravy a dalších faktorů negativní vlivy na okolní zástavbu a její přeměna na zemědělskou půdu by prostor zklidnila. Druhá je znehodnocena plynovodem a zemědělská plocha by výrazně zlepšila hygienické podmínky i životní prostředí obyvatel, které by zeleň oddělila od frekventované silnice,“ uvedl hlavní architekt Zdeněk Bendík.

Zastupitel Michal Krejčí měl pochybnosti o účelu výměny půdy v souvislosti s výstavbou podobného logistického centra v Ostravě, kde bude lepší napojení na dálniční i železniční síť, i o využití opavského centra. Primátor Zbyněk Stanjura v této souvislosti konstatoval, že žádost společnosti RKL Opava podpořilo dalších dvanáct velkých společností, působících na opavském katastru. Architekt Zdeněk Bendík ho doplnil sdělením, že myšlenka na podobné centrum je stará už sedm let. Vznikla z důvodu, že podnikatelé chtějí ven z města a prostor u odbočky na Suché Lazce jim plně vyhovuje.

Poslanec Václav Klučka konstatoval, že kompenzace zemědělské půdy znamená změnu územního plánu a další náklady na proces vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu, kdežto město fondu zemědělskou půdu vrátí bez finančního efektu. Zastupitelka Pavla Brady zpochybnila přesný rozsah kompenzačních prostor, které město nabízí. „Podle mých výpočtů z katastrální mapy nesouhlasí počet hektarů ani kvalita náhradní půdy a krajský úřad to nepřijme. Pro časovou tíseň a nepřesné informace navrhuji odročení a dopracování projednávané záležitosti.“ Její návrh v hlasování neprošel a zastupitelé záměr s náhradou zemědělské půdy většinově schválili. Dokument bude neprodleně zaslán krajskému úřadu jako součást podkladů ke konečnému rozhodnutí.