Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru (HZS) České republiky v Hlučíně je v poslední době vidět. Zástupce velitele David Kareš letos zavítal do Thajska, kde se snažil pomoci při záchraně mládežnického fotbalového týmu uvízlého v rozsáhlém jeskynním komplexu na severu země poblíž hranic s Barmou.

Před časem se z bosenské expertní mise vrátila Monika Gajdová. Podílela se na pyrotechnické asanaci vybraného muničního skladu v bývalém vojenském prostoru u města Hadžići v kantonu Sarajevo. „Mise byla realizována Policií České republiky ve spolupráci s Bosenskou civilní ochranou obyvatelstva a HZS ČR. Náš útvar byl k tomu také přizván. Jednalo se o naši první podobnou zkušenost. V Bosně se odstraňují pozůstatky válečného konfliktu z devadesátých let,“ komentoval tiskový mluvčí hlučínského útvaru Ivo Adámek.

Prostor u Hadžići během války poznamenalo bombardování americkými vojsky, která používala i střely s ochuzeným uranem. Kromě samotných explozí nevybuchlé munice tak přítomným hrozilo i nebezpeční ozáření. A právě měření radiace a provádění osobní dozimetrie – to byly úkoly příslušnice útvaru v Hlučíně Moniky Gajdové.

„Byla primárně zodpovědná za denní vyhodnocování naměřených dat z osobních dozimetrů, které měli všichni zúčastnění po celou dobu u sebe. Díky údajům z nich mohla zjistit, zda se v pracovním prostoru nevyskytuje případný skrytý zdroj ionizujícího záření. Krom uvedeného vyhodnocování dat probíhalo na místě i důsledné měření radiace v pracovním prostoru, zejména pak v nově odkrývaných místech při odstraňování zeminy, sutin a vyzvedávání původně uskladněné munice,“ pokračoval Ivo Adámek.

Výsledky měření dle jeho slov nebyly alarmující. „Na všech místech, kde probíhala pyrotechnická asanace, byly pomocí radiometru naměřeny hodnoty přírodního pozadí ionizujícího záření beta a gama. Naměřené hodnoty radiace se pohybovaly pod hranicí stanovených limitů, takže nedošlo k žádnému ohrožení zdraví přítomných příslušníků a veškeré asanační práce mohly být provedeny bez jakýchkoliv omezení, které by případná přítomnost zdroje ionizujícího záření přinesla,“ doplnil.

V bosenském prostoru se nachází dalších sedmapadesát muničních skladů, proto je možné, že se tam zástupci hlučínského útvaru podívají i v budoucnu.