Na program včerejšího Zastupitelstva města Opavy se opět vrátil bod o prodeji pozemku o výměře 3896 metrů čtverečních v Opavě-Vávrovicích společnosti Jung-Industry, prezentované podnikatelem Josefem Jungem.

O tomto bodu jednali zastupitelé již v prosinci loňského roku, a po diskusi se nakonec rozhodli bod neschvalovat a odložit jej na další zasedání. Mezitím měli úředníci Hlásky připravit zdůvodnění, proč byla jako prodejní cena metru čtverečního navržena cena sto korun, a ne částka, kterou navrhoval odborný posudek lokality.

Ta je 587 korun za metr čtvereční (celkem 2 253 000 korun – pozn. red.).

Ve zprávě vedoucí oddělení správy a evidence pozemků opavského magistrátu Bronislavy Hrbáčové, předložené zastupitelům, se uvádí, že se jedná o pozemek, který není přístupný ze zpevněné komunikace, ležící ve velké vzdálenosti od rozvodu veřejného vodovodu, elektroinstalace, zemního plynu nebo splaškové kanalizace, a tedy bude nutno zřídit přípojky.

Navíc pozemek křižuje vedení vysokého napětí, jehož přeložení si vyžádá odhadem více než stosedmdesátitisícovou investici. Vybudování inženýrských sítí a příjezdu k pozemku pak má stát okolo čtyř set korun za čtvereční metr. Také bude nutné vybudovat čističku odpadních vod. To vše vedlo k tomu, že byla navržena cena sto korun za metr čtvereční, tedy 390 tisíc korun celkem.

Tento fakt se ale nelíbí některým ze zastupitelů. Nejradikálněji vystoupila proti Pavla Brady (CHZ-VM): „Nevím, jestli s tím od minulého zastupitelstva někdo něco dělal, ale připadá mi divné, že dotujeme soukromou firmu prodejem pozemku za sto korun za metr čtvereční. Podle mě tak městu vznikne ztráta milion osm set tisíc korun.

To pak sanujeme třeba zvýšenou daní z nemovitosti. Zavání to možnou korupcí…,“ pronesla mimo jiné zastupitelka.

Primátora Stanjuru i náměstka Horáka slovo korupce silně popudilo

Na úterním jednání opavského zastupitelstva naznačila opoziční zastupitelka Pavla Brady (CHZ–VM), že by za prodejem městského pozemku pro společenost Jung–Industry mohla být korupce.

Naznačila tak, že jednatelem společnosti je Josef Jung, muž který se v zatím posledních volbách objevil na volební kandidátce ODS do opavského zastupitelstva vedle současného primátora Opavy Zbyňka Stanjury (ODS). To pak může být důvodem k dohadům, že se ze může jednat o „malou výpomoc“ mezi stranickými kolegy.

Tím ale silně popudila jak primátora Stanjuru, tak jeho náměstka Jaroslava Horáka (ČSSD). Primátor podrážděně skočil Brady do řeči: „Tak to dokažte. Buďte tak laskava a používejte jen ověřené věci!“

Horák měl sice v hlase o poznání menší emoce, ale přesto byl také radikální: „Protestuji proti nařčení z korupce!“ zahájil svůj vstup náměstek a posléze znovu vysvětlil, proč byla stanovena cena pouhých sto korun za čtvereční metr, i když odhadní cena je téměř šestkrát větší (viz výše).

Sám Zbyněk Stanjura nám už po prosincovém jednání na přímou otázku, zda se opravdu nejedná o podporu kolegy ze strany, odpověděl: „Vše má na starost odbor majetku města, pan náměstek Horák a já do tohoto procesu nijak nezasahuji. Je také vyloučeno, aby do porodeje nějak zasahoval někdo jiný.

Zastupitelé mohou rozhodnout o prodeji dražbou, což je objektivní metoda, která mohla jasně ukázat, jaký je o takový pozemek skutečný zájem. Pokud je pravda, že jednatelem společnosti je člověk ze společné kandidátky – to jsem nijak nestudoval – tak to na druhou stranu ještě nic neznamená.

I on může podat na město žádost o odprodej a pokud to zastupitelstvo schválí, tak je to legitimní krok a já v tom nevidím žádný problém.“

Přesto se Pavla Brady nenechala ostrými slovy zatlačit do kouta a navrhla změnit usnesení zastupitelstva na neschvalující. Podpořilo ji však jen devět kolegů.

V následném závěrečném hlasování o schválení prodejní smlouvy bylo pro 24 zastupitelů a prodej pozemku společnosti Jung–Industry byl tedy potvrzen. Za stejných podmínek, které v prosinci byly důvodem k odročení.