Tak jako u předešlých primátorů dostala tento úkol na starosti akademická malířka a restaurátorka Blanka Valchářová. Už v minulosti pod jejím štětcem ožil například předseda Národního výboru Vladimír Mařádek, primátor Jiří Staněk, Jan Mrázek a Zbyněk Stanjura.

Nyní se její portfolio rozroste o portér Zdeňka Jiráska, který vyjde městskou kasu na 80 tisíc korun.

„Statutární město Opava takto pokračuje v tradici vystavování portrétů vedoucích představitelů města do takzvané galerie purkmistrů a primátorů města Opavy. Portréty jsou umístěny v kanceláři současného primátora města. Kromě již zmíněných osobností zdobí galerii podobizny dvanácti purkmistrů, počínaje Johannem Josefem Schösslerem po iniciátora vzniku galerie Emila Rochowanského, zhotovené malířem Rudolfem Templerem," uvedl tajemník magistrátu Tomáš Elis.

„Koncepci Templerových obrazů sledoval i navazující portrét purkmistra Walthera Kudlicha, autora Adolfa Zdrazily. Poslední z vyobrazených purkmistrů, Ernst Franz, je již zachycen o poznání současnějším a to malířem Helmutem Hermannem Krommerem," doplňuje tisková mluvčí opavské radnice Lada Dobrovolná.