Obraz zhotovila akademická malířka a restaurátorka Blanka Valchářová, která se v roce 1967 narodila v Novém Jičíně. Mládí prožila v Opavě a nyní žije a pracuje převážně v Praze. Ve své tvorbě se zaměřuje právě na portréty. Je mimo jiné nositelkou prestižní ceny Josefa Hlávky.

„Nejenže mistrně ovládá malířské řemeslo, ale dovede skvěle vystihnout i výraz portrétované osobnosti. Dá se říci, že je již dvorní malířkou novodobé části galérie purkmistrů. V minulosti byla vybrána jak pro zhotovení portrétu bývalého předsedy Národního výboru Vladimíra Mařádka, tak pro umělecké ztvárnění seznamu bývalých předsedů Národního výboru.

V neposlední řadě je i autorkou podobizen všech polistopadových primátorů, tedy Jiřího Staňka, Jana Mrázka a Zbyňka Stanjury," řekl tajemník opavského magistrátu Tomáš Elis.

U slavnostního odhalení obrazu nechyběl současný primátor Martin Víteček, bývalý primátor Zbyněk Stanjura, autorka obrazu ani portrétovaný Zdeněk Jirásek. „Při této příležitosti se mi vybavilo jedno úsloví z Ezopových bajek – Hic Rhodus, hic salta, které v přeneseném významu říká: ,Ukaž, co umíš'. Přesný překlad však zní: ‚Tady je Rhodos, tady skákej.'

Skákej ve smyslu vytvářej činnost, tedy pracuj ve prospěch Rhodosu. Tato kancelář pro mě byla čtyři roky malým Rhodosem," pronesl ve svém bývalém působišti Zdeněk Jirásek.