„Nedávno se mi do rukou dostala pohlednice „Válkou zničené vesnice na Opavsku". Nejdříve jsem se snažil obrázek identifikovat v archivu kroniky naší obce, avšak bezvýsledně. Velmi by nejen mě zajímalo, ze které obce na Opavsku snímek pochází a jaká stavba je na něm zobrazena. Pomůže mi někdo ze čtenářů?" píše a žádá Zdeněk Mustar.

Napsat mu můžete například na e-mailovou adresu: kronikar@hajveslezsku.cz či se ozvěte na adresu petr.dusek@denik.cz.

Víte, ze které vesnice pochází tato pohlednice zobrazující zbořeniště se secím strojem?