„Rozhodnutí jsem učinila po zralé úvaze z ryze osobních důvodů, chci se naplno věnovat rodině. Pomyslnou štafetu by měl převzít někdo mladší, kdo bude pokračovat v prosazování kvalitní dopravní infrastruktury západní části Moravskoslezského kraje s plným pracovním nasazením,“ vysvětluje Zdeňka Jordánová své rozhodnutí.

Ve Sdružení působila od jeho začátku, nejdříve jako řadová členka, od března 2011 do března 2015 jako místopředsedkyně a od března 2015 až dosud plnila funkci předsedkyně.

„Za těch dvacet let jsem potkala spoustu úžasných a pracovitých lidí s tahem na branku. Chci jim za to poděkovat. Prožila jsem s nimi chvíle dobré i špatné a jsem na naši společnou práci opravdu pyšná,“ dodává odstupující předsedkyně. 

Od svého vzniku v roce 2001 se Sdružení aktivně podílí na přípravách jednotlivých úseků silničního tahu I/11 – I/57 mezi Ostravou, Opavou, Krnovem a Bartultovicemi. Je respektovaným partnerem pro Ministerstvo dopravy ČR, ŘSD ČR i pro Státní fond dopravní infrastruktury a Moravskoslezský kraj.

 „Zpráva o rezignaci paní předsedkyně byla překvapením nejenom pro mne. Její rozhodnutí však plně respektuji. Rád bych jí za práci a plné nasazení rád poděkoval za sebe, za naše členy i za občany. A nejen jí, současně též oběma jejím předchůdcům Petru Mališovi (2001 – 2011 a Pavle Brady (2011 – 2015),“ konstatuje místopředseda Sdružení a náměstek opavského primátora Michal Jedlička.