Alespoň to tvrdí jejich nadřízení. Vítkovská nemocnice, která je už celý rok sloučena s novojičínskou, se s jejich nedostatkem prozatím nepotýká. Také opavská Slezská nemocnice je v tomto směru dosud za vodou, protože má v současné době jejich stav naplněný. To se však může rychle změnit. „Jsme si dobře vědomi omezeného výběru registrovaných všeobecných sester, které jsou skutečně úzkým profilem. Pokud budeme v blízké budoucnosti potřebovat doplnit jejich počty, bude to problém. V registru uchazeček o místo je dosud nemáme,“ říká náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Slezské nemocnice v Opavě Lenka Hanková.

Absolventky zdravotnické školy nemocnici v takovém případě onen příslovečný trn z paty nevytáhnou, protože musejí podle zákona tři roky pracovat jen pod dohledem kvalifikované sestry. Problém se získáváním dostatečného počtu zdravotních sester spočívá hlavně v náročné práci, která stále není dostatečně ohodnocena ani v nové změně při jejich vzdělávání. Od roku 2006 musejí mít zdravotní sestry osvědčení získané registrací. Platné je podle stupně vzdělání od 4 do 6 let a pro další registraci se musejí dále vzdělávat na speciálně pořádaných akcích.

Některé sestry volí zaměstnání v cizině, která jejich kvalifikaci rovněž potřebuje, a do českých nemocnic míří zdravotnice např. z Polska nebo ze Slovenska. „Ve Slezské nemocnici žádné zahraniční sestry nemáme, cizinci jsou pouze mezi lékaři,“ dodává náměstkyně Hanková. Zanedbatelná není ani otázka odměňování zdravotních sester v nemocnicích. „Platová otázka zůstává nedořešená. Sestry s atestací jsou stále ještě zařazeny ve stejné platové skupině jako běžné sestry i přesto, že by měly být o třídu výš,“ uvedla předsedkyně krajské rady Odborového svazu zdravotnictví Vladimíra Bučková.