„Hluk je zde katastrofální,“ říká Pavel Jung, iniciátor petice adresované úředníkům magistrátu. Kvůli zdi nájemníci docílili přeměření hluku. „Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje (KHS) při měření letos v dubnu zjistila, že povolené limity jsou překročeny přibližně o 20 decibelů,“ řekl dále Jung. „Bohužel podle zákona je vše v pořádku. Ratibořská je prý stará ulice, proto je u ní povolena vyšší hranice hluku,“ dodal Jung.

I přes tuto korekci byl ale rámus v nočních hodinách překročen. Vedoucí oddělení hygieny komunální a obecné KHS na územním pracovišti Opava Iveta Nováková je na dovolené, nemohla se proto k tématu vyjádřit. Nájemníci však mají její dopis z letošního 21. května. V něm Nováková potvrzuje překročení limitů, stížnost ale zamítla mj. s odůvodněním, že… překročení přípustné hodnoty však není prokazatelné vzhledem k nejistotě výsledků.“

Jinými slovy: jednou může být limit překročen, příště nikoli. Václav Hájek ze sdružení Za Opavu, které proti zdi vystupovalo od počátku, říká. „Vadí nám hlavně hluk na náměstí Osvoboditelů. Ani tam není zeď efektivní. Ulice Ratibořská však byla v osmdesátých letech rekonstruována, nevidím důvod, proč měla dostat výjimku.“ „Chtěli jsme alespoň, aby nám město zaplatilo plastová okna, ale nic… Lidé už rezignovali,“ dodal Jung.