V současné době je však zejména na frekventované výpadovce hodně problematický. Umožňuje průjezd vozům jen do výše 3,9 metru a uzoučký metrový chodník, který nepoznal dlaždice, zvyšuje chodcům adrenalin.

Při vzájemném obcházení je nutí vstupovat do vozovky přímo do cesty automobilům, v deštivém počasí zase nemají kam uhýbat sprškám špinavé vody z rozjížděných louží. Pocit bezpečí jim neposkytují ani zašlé kamenné pilíře, prorostlé zelení.

Všechny závady měl odstranit nový železniční most, jehož studii si brněnské Ředitelství silnic a dálnic v roce 1996 objednalo u Dopravního projektu Ostrava. Podle ní mělo jít o železniční nadjezd s výškou 5,1 metru a délkou 22 metrů. Studii tehdy schválili příslušní činitelé z Českých drah, z Ředitelství silnic a dálnic, z Armády ČR i z opavského magistrátu. Od té doby nastalo dlouhé a ničím nepřerušované ticho.

„Město není a nebude investorem jakékoliv úpravy v souvislosti s případnou rekonstrukcí nebo s novou výstavbou tohoto mostu. Výjimkou je majetek v jeho vlastnictví, což jsou chodníky. Ty by byly upravené jen v případě, že by stát provedl rekonstrukci mostu,“ sděluje mluvčí opavského magistrátu Lada Dobrovolná.

Celkové řešení viaduktu je plně v kompetenci státní organizace Správa železniční dopravní cesty. „Zmiňovaná studie nového železničního mostu z roku 1998 se v naší archivní dokumentaci nenachází,“ konstatuje odborný poradce generálního ředitelství pro komunikaci Pavel Halla.

Rozšíření mostu ve prospěch chodníků považuje za technicky neřešitelné, protože by znamenalo mimo jiné zásah do rozsáhlé navazující infrastruktury na jedné straně a zábor komunikace na straně druhé. To by si vyžádalo finance v řádech pravděpodobně až desítek milionů korun. Netají se ani pochybnostmi ohledně nevyhovující výšky mostu.

„Předpokládáme, že vjezd vysokých kamionů do centra města vítaný není, proto byl navržený obchvat. Ovlivněný je tedy jen průjezd trolejbusů,“ míní Pavel Halla. Most je podle něj ve vyhovujícím stavu a s jeho případnou opravou se nepočítá.

Studie nového mostu se ztratila. Foto: Repro