Následující dotaz nám do redakce zaslal čtenář, který si nepřál uvést své jméno, ale redakci je známo. „Na ulici Bochenkově je dopravní značka, která upozorňuje na železniční přejezd, který je už delší dobu nefunkční. Zajímalo by mě, pokud to je obecní cesta, jaké plány s touto cestou město má. Řidiči tu totiž zbytečně musí zpomalovat.“

Na dotaz odpovídá vedoucí oddělení správy dopravy a pozemních komunikací odboru dopravy opavského magistrátu Rudolf Klein: „Je pravdou, že vlečkový železniční přejezd, který zajišťoval odvoz obilí z bývalého hospodářského družstva (HD) po železnici od doby privatizace Zemědělského nákupního a zásobovacího závodu Opava, již od minimálně devadesátých let neplní své poslání a účel, pro který byl zřízen. Navíc dle našich zjištění došlo k mnohým majetkoprávním převodům těchto nemovitostí,“ uvedl.

Bývalá budova HD je podle něj v držení soukromé osoby, která se zabývá prodejem kameniva a štěrku. Pozemky pod kolejemi za ulicí Bochenkovou patří pražské akciové společnosti. Ulice Bochenkova, kterou zmíněný přejezd kříží, je podle Kleina místní komunikací a jejím vlastníkem je statutární město Opava.

„Zdejší odbor dopravy se bude tímto podnětem dále zabývat a s vlastníky těchto nemovitostí (především firma FOBOS INVEST, a.s.) již jedná o možnosti zrušení a odstranění kolejí minimálně v šířce vozovky Bochenkovy ulice tak, aby nedocházelo ke zbytečnému zpomalování silničního provozu v daném úseku,“ doplnil Rudolf Klein.

Jak dále poznamenal, podle jeho názoru vlivem vlečkového přejezdu nedochází k výraznému zpomalení dopravy, jelikož v daném úseku komunikace se nachází směrový oblouk (zatáčka až 900) a jízda vyšší rychlostí ani není možná, spíše se jedná o nerovnost vozovky v daném místě. „Nicméně budeme tuto připomínku dále řešit tak, jak jsem již výše uvedl,“ uzavřel Klein.

Vážení čtenáři, také vy máte možnost klást na této straně své dotazy jak primátorovi Opavy a vedení opavské radnice, tak i různým dalším osobnostem Opavy a Opavska. Dotazy lze zasílat na adresu Opavský a hlučínský deník a týdeník Region, Mařádkova 17, Opava, nebo na emailovou adresu: milan.freiberg@denik.cz.