Během stavebních prací došlo k zateplení budovy a výměně oken, dveří a také střešní krytiny. Rekonstruované byly rozvody vody, elektroinstalace a též vytápění, veřejně přístupné prostory a místnosti pro dopravce i provozovatele dráhy. Díky novému dispozičnímu uspořádání získala budova též vestavěná bezbariérová WC. Stanici přibyly bezbariérové vstupy z ulice a z nástupiště i krytá stání pro jízdní kola včetně nabíjecích stojanů pro elektrokola, informační systém, nové lavičky a odpadkové koše.

Ilustrační foto. Ples.
Tipy na víkend. Na Opavsku masopust, ples, ochotníci i rockový koncert

Investorem rekonstrukce je Správa železnic. Město Kravaře zato plánuje úpravu komunikací a parkoviště před budovou. „Letos bude zpracovaná studie parkování a úpravy komunikací v bezprostřední blízkosti nádraží,“ uvádí vedoucí místního hospodářství města Kravaře Walter Kocián.

Vizuálně se nádraží vrátilo do podoby z přelomu století, pohlednice ukazují její vzhled z roku 1901.Vizuálně se nádraží vrátilo do podoby z přelomu století, pohlednice ukazují její vzhled z roku 1901.Zdroj: se svolením Waltera Kociána

Vzhled výpravní budovy se přiblížil své podobě z doby na přelomu 19. a 20. století. Třebaže je nově zateplený, byl historizující vzhled vytvořený například pomocí parapetních profilů a imitací cihelného zdiva. Důležitou roli ve staronové podobě hraje pohledové obnovení horizontálních cihelných říms a nárožních profilů. Sklad byl jako nevyužívaná část budovy odstraněn a na jeho místě bylo vytvořeno parkoviště, bezbariérový přístup a stání pro kola.

Mladí filmaři ze ZŠ Englišova se v Praze setkali s ministrem kultury Martinem Baxou.
Ministr kultury blahopřál mladým opavským filmařům z Englišky

Kravařská železniční stanice byla otevřena 20. října 1895 na trati společností Císařsko-královské státní dráhy a spojovala Opavu s pruským městem Ratiboř. V padesátých letech minulého století však byly přeshraniční koleje vytrhány. Nově postavené kravařské nádraží vzniklo podle typizovaného stavebního vzoru a 28. října 1913 otevřela společnost Královská pruská železniční správa trať, jež vedla do Hlučína. Po roce 1918 převzaly její správu Československé státní dráhy.