Trasa budoucího obchvatu skrývala dlouhé tisíce let vzácné artefakty a lokalitou vzácných vykopávek je například katastr Kateřinky u Opavy. Archeologové objevili zásobní jámy s fragmenty keramických nádob a v zemi ukryté kůlové jámy v pravidelném uspořádání. 

V Chlebičově přivítali léto. Červen 2021.
Podívejte, v Chlebičově přivítali léto a podpořili lidi po tornádu na jihu Česka

Situaci v území bývalých sídlišť nedokreslují jen tyto nejnovější nálezy, na mnohé historici narazili už v první etapě archeologického průzkumu. Nejstarší identifikované poklady pod budovaným severním obchvatem Opavy jdou chronologicky řadit do období kultury lengyelské, datované k přelomu neolitu a eneolitu, tedy zhruba mezi 4400 až 4300 př. n. l.